Dzejas dienu pasākums

Ļausim, lai Dzimtenes rudens mūs maigi paņem pie rokas. Ar dzejas dienām pa zelta ceļiem
atkal iziesim tam cauri.
Gaiss kļūst rēnāks. Zvaigznes spožākas un upju plūdums lēnāks. Lapas vējā plīvo putniem līdzi.
Tad Rainis nāk un Aspazija.
Mēs atkal domājam par viņiem. Kaut īsu brīdi dzejas gaismā izstarot.

Ar šiem dzejnieces, literātes, Eduarda Veidenbauma prēmijas laureātes Ainas Kareles vārdiem aizsākās Dzejas dienu pasākums Siguldas Valsts ģimnāzijas Informatīvi metodiskajā centrā 21. septembra pēcpusdienā. Šī pēcpusdiena ikvienam deva iespēju nolikt malā ikdienas darbus un ieklausīties dvēseliski gaišā, optimisma caurstrāvotā personībā. Un, kaut arī dzejniece ar sāpju smeldzi runāja par savām atmiņām tālajā 1949. gadā, par ikdienu, par latviešu biežo neizlēmību, klātesošie viņas dzejā saskatīja vien gaišās krāsas. Atraktīva, mazliet azartiska personība mūs pārsteidza, kad dzejniece lasīja savus humoristiskos dzejoļus par dzīves nebūšanām, politiku un cilvēku vājībām.

Pēc pasākuma atkal un atkal nākas atzīt: dzeja uzmeklē un atrod ikviena sirdī kaut mazu nostūri, lai tajā ieskandinātu gaišas, siltas stīgas…

Pasākuma noslēgumā Aina Karele skolas bibliotēkai uzdāvināja savu darbu, par kuru saņēmusi Eduarda Veidenbauma prēmiju „Klusā daba ar sievieti pagalmā”. Autore ikvienam novēlēja sevī saglabāt latvisko, būt lepnam par paveikto un tiekties uz personības pilnveidošanos.