Līgas Sausiņas grāmatas „Bioloģija vidusskolai” atvēršanas svētki.

14. oktobrī, plkst. 15.30 Siguldas Valsts ģimnāzijas Informatīvi metodiskajā centrā Siguldas Valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotājas un direktora vietnieces izglītības jomā Līgas Sausiņas grāmatas „Bioloģija vidusskolai” atvēršanas svētki.

Skolotāja Līga Sausiņa izglītības jomā darbojas jau 17 gadus. No tiem 14 gadus nostrādājusi par bioloģijas, arī vizuālās mākslas skolotāju Krimuldas vidusskolā. 3 gadus mācījusi bioloģiju Rīgas 1. Valsts ģimnāzijā un jau 4 gadus māca bioloģiju Siguldas Valsts ģimnāzijā.

No 2002 .gada, sadarbojoties ar apgādu Zvaigzne ABC, radītas vairākas vizuāli un saturiski bagātas bioloģijas mācību grāmatas un metodiskie līdzekļi skolotājiem.

Skolotāja par savu sūtību uzskata mācīt bioloģiju un mācīt, kā mācīt bioloģiju. Par L. Sausiņas paveikto gribas teikt libāniešu rakstnieka Džebrana vārdiem: „Darbs – tā ir mīlestība, kas kļuvusi redzama.”