Ineses Bergas grāmatas „Kā radās Latvija” Atvēršanas svētki.

Siguldas Valsts ģimnāzijas Informatīvi metodiskajā centrā 25. novembrī plkst. 14.30 notiks vidusskolas vēstures grāmatu autora Valda Klišāna lekcija par aktuālajiem vēstures pētīšanas jautājumiem.

15.30 Siguldas Valsts ģimnāzijas vēstures skolotājas Ineses Bergas grāmatas „Kā radās Latvija” Atvēršanas svētki.

Skolotāja Inese Berga jau 20 gadus māca vēsturi. „Skolotāja darbs ir interesants, gatavojot skolēnus mācību olimpiādēm, pati uzzinu daudz jauna. Lai varētu vadīt skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus, ir jāturpina nemitīga pašizglītošanās, jābūt informētai par jaunajām vēstures tendencēm”, tā par savu darbu saka skolotāja Inese Berga.