Konference „Mūsdienīga un kvalitatīva izglītība sociālo zinātņu jomas priekšmetos”

2010.gada 26.novembrī Cēsu Valsts Draudzīgā aicinājuma ģimnāzijā notika Valsts ģimnāziju reģionālā konference „Mūsdienīga un kvalitatīva izglītība sociālo zinātņu jomas priekšmetos”. Siguldas Valsts ģimnāziju pārstāvēja skolotāji Inese Berga, Anita Ūdre, Inta Romanovska, Ilze Koļesnikova, Alfons Saušs. Konferences laikā bija iespēja strādāt darba grupās un dalīties pieredzē ar jaunākajām mācību metodēm. Arī SVĢ skolotāji uzstājās ar ziņojumiem par dažādām tēmām: I.Berga ” Radošo darbu organizēšana un vērtēšana vēsturē”, A.Ūdre „Darbs ar interaktīvo tāfeli sociālo zinību stundās”, I.Romanovska „ Diskusiju metode vēstures stundās”, I. Koļesnikova „Digitālo karšu izmantošana ģeogrāfijas stundās”. Konference noritēja lietišķā un sirsnīgā atmosfērā un rosināja uz turpmāku valsts ģimnāziju skolotāju sadarbību.