Domā citādāk! Eksaktāk!

Šī  gada 15. februārī Siguldas Valsts ģimnāzija 9. klašu skolēniem notika pasākums „Domā citādāk! Eksaktāk!”. Pasākuma organizatori bija 11.a klases skolēni Līva, Dāvis un Edgars, kuri ir aktīvi iesaistījušies projekta „Dabaszinātnes un matemātika” aktivitātēs.

 Jaunieši par savu paveikto stāsta: „Projekta aktivitāšu galvenais uzdevums ir veicināt skolēnu interesi par dabaszinātnēm un matemātiku, kas bija arī Siguldas Valsts ģimnāzijas 9. klašu skolēniem rīkotā pasākuma mērķis. Jauniešu interesi visefektīvāk var piesaistīt, parādot, kā dabaszinātnes un matemātika noder reālajā dzīvē.

Skolēni tika sadalīti četrās darba grupās un iepazīstināti ar četriem dažādiem Siguldas uzņēmumiem. Viena no grupām viesojās „J&R grupas” galvenajā mītnē Siguldā. Šis uzņēmums nodarbojas ar komerctransporta un būvniecības aprīkojuma montāžu un tirdzniecību. Otra grupa pabija SIA „Saltavots”, kura galvenie darbības virzieni ir ūdensapgāde un  kanalizācijas notekūdeņu attīrīšana. Trešā grupa apmeklēja A/S „Vita Market” centrālo „ELVI” ofisu, bet ceturtā grupa iepazinās ar Gaujas nacionālā parka darbu. Viesojoties uzņēmumos, skolēniem bija jārod atbildes uz septiņiem iepriekš sagatavotiem jautājumiem par uzņēmējdarbības attīstību, inovācijām, ietekmi vidi un darbam nepieciešamo izglītību. Pēc viesošanās uzņēmumos, skolēni darba grupās izveidoja prezentācijas, kurās iekļāva būtiskāko informāciju par uzņēmumu, kā arī atbildes uz jautājumiem, tādējādi iepazīstinot pārējos skolēnus ar savu uzņēmumu.

Patīkami pārsteidza tas, ka viesošanās uzņēmumos skolēnos izraisīja patiesu interesi, un visas grupas atzīmēja faktus, kas īpaši piesaistīja uzmanību vai viņus ieinteresēja. Skolēni par interesantu atzina faktu, ka „J&R grupa” sadarbojas ar ārzemju uzņēmumiem un ka uz vienu darba vietu konkurēja 20-25 cilvēki. Skolēni, kas viesojās SIA „Saltavots”, jutās pārsteigti, uzzinot, ka pilsētas ūdenstornī jau 2 gadus vairs nav ūdens, jo tas tiek glabāts no jauna uzbūvētajos rezervuāros, kā arī tas, ka novada ūdensapgāde tiek kontrolēta datorizēti.  Savukārt skolēniem, kas iepazīstinās ar Gaujas nacionālo parku, bija iespēja darboties interaktīvi, spēlējot spēli par lašu aizsardzību.”