Sveicam!

Valsts vēstures olimpiādē š. g. 8.martā 9. klašu konkurencē 3.vieta Valteram Vētram un Eduardam Gailišam, bet atzinība Sigitai Zvejniecei un Elīnai Luīzei Vītolai. 12. klašu konkurencē 2.vieta Armandam Rudušam.

Š.g. 17., 18. martā Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā norisinājās Matemātikas 61. valsts olimpiādes 3. posms. Matemātikas olimpiādes 3. posmā piedalījās 283 Latvijas skolēni, līdz ar to tā ir lielākā valsts olimpiāde.  Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni Kārlis Mārtiņš Briedis ieguva 2. vietu, bet Līva Mača un Ilga Baiža 3. vietu.

2011. gada 22. un 23. martā Cēsu Valsts ģimnāzijā norisinājās Informātikas (programmēšanas) 24. valsts olimpiāde, kuru atklāja Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntis Vasiļevskis un Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs Gints Šķenders. Olimpiādes valsts posmā piedalījās 74 Latvijas skolēni. Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni Ojārs Vilmārs Ratnieks izcīnīja 1. vietu, bet Ralfs Miķelsons – 3. vietu.

Vides projektu 16. valsts olimpiādē Emīls Miglinieks ar projektu „Elektroniskais augu noteicējs” izcīnīja 2. vietu.

Pārnovadu vācu valodas olimpiādē 8. klasēm Anna Šmite ieguva 3. vietu.

Ķīmijas 52. valsts olimpiādē Armandam Rudušam atzinība.

Paldies jāsaka skolotājiem Inesei BergaiIntai RomanovskaiPēterim ZariņamIndrai Upītei-DambīteiDaigai JēkabsoneiLīgai SausiņaiDzintrai Melderei un Natālijai Elstei par ieguldīto darbu ceļā uz labiem rezultātiem.