Zinātnes dienas 2011

Šajā mācību gadā Siguldas Valsts ģimnāzijā aizsākta jauna tradīcija – Zinātnes dienas. Tās norisinājās no 7. līdz 14. martam.

Zinātnes dienu mērķis ir saistīt mācību procesu ar mūsdienu aktualitātēm valstī, iepazīstināt skolēnus ar jaunāko dažādās zinātnes nozarēs . Ievērojamu cilvēku stāstījums netradicionālā veidā papildina skolotāju mācīto , raksturo šī brīža situāciju dažādās jomās, iepazīstina ar dažādām profesijām un ļauj skolēniem aizdomāties par personiskās karjeras izvēli. Zinātnes dienu ietvaros skolēniem piedāvājām daudzveidīgu lekciju tematiku, kas interesē skolēnus no dažādām izglītības programmām. Siguldas Valsts ģimnāzijā viesojās bioloģijas zinātņu doktors, molekulārbiologs, SIA „GenEra” direktors , raidījuma „Bez Tabu” vadītājs Juris Šteinbergs ar lekciju „Cilvēka genoma izpēte, DNS testi un to nozīme”, Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta loceklis, ķīmijas zinātnes profesors, Organiskās sintēzes institūta direktors un medicīnas ķīmijas nodaļas vadītājs Ivars Kalviņš, kurš iepazīstināja ar farmācijas nozares sasniegumiem un tās attīstības perspektīvām Latvijā, ANO Starptautiskās Migrācijas organizācijas Latvijas biroja vadītājs, vēstures zinātņu doktors Ilmārs Mežs ar sarunu par demogrāfiskajām problēmām – „Latviešu izmiršana – mīts vai realitāte?”.