Sabiedrisko zinību MC skolotāji uzņēma viesus

2011.gada 20.aprīlī Sabiedrisko zinību MC skolotāji uzņēma viesus – Jūrmalas sociālo zinību MA skolotājus – un kopīgās diskusijās apsprieda aktuālus metodiskos jautājumus vēsturē, sociālajās zinībās, ģeogrāfijā un ekonomikā. Ar savu pedagoģisko pieredzi dalījās Anita Millere (par radošajiem darbiem ekonomikā), Alfons Saušs (par erudīcijas spēlēm ekonomikā un ģeogrāfijā), Inta Romanovska (par diskusiju metodi), Anita Ūdre (par darbu ar interaktīvo tāfeli), Inese Berga (par aktualitātēm vēstures priekšmeta pasniegšanā).