Latvijas skolēnu radoši pētniecisko darbu konkursa „Vēsture ap mums”

2011.gada 21.maijā 11.00 Rīgas Latviešu biedrības Baltajā zālē jau desmito reizi notika Latvijas skolēnu radoši pētniecisko darbu konkursa „Vēsture ap mums” noslēguma pasākums, šī gada konkursa tēma bija „Attēls stāsta”. Konkursu organizē Vēstures skolotāju biedrība. Konkursam šogad darbus iesūtījuši 189 skolēni. Konkursa uzvarētājus ar diplomiem un balvām sveica konkursa patrons Valsts prezidents Valdis Zatlers.

Šajā pasākumā piedalījās daudzi Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni .

3.vietu konkursā ieguva Līva Ziediņa ar savu pētniecisko darbu „ „Barģu” sētas vēsture”( fotogrāfijā kopā ar prezidentu trešā no kreisās puses).

Konkursa noslēguma ceremonijā vairāki skolēni par saviem radošajiem darbiem- plakātiem un maketiem – ieguva mākslinieka Jāņa Anmaņa balvas ( viņa gleznojumu reprodukcijas)-Siguldas Valsts ģimnāzijas skolnieki Meinards Liepiņš , Ričards Griezītis, Kristaps Stefans ,Mārcis Gaigalnieks, Liene Ruduka , Elizabete Rudzinska, Kristiāna Bērtiņa, Kristiāna Zeila, Evita Dvinska, Zane Ķēde, Sigita Zvejniece, Evelīna Arāja, savukārt Okupācijas muzeja un Vēstures skolotāju biedrības balvas saņēma Krista Garā, Estere Kozlinska, Elīna Luīze Vītola, Annija Ruduka, Beatrise Šteina, Monta Taube, Valters Vētra, Pēteris Trifānovs, Sigita Griķe, Aiga Ūbelīte, Ruta Jansone, Arturs Kuzmins, Eva Bērze, Mārtiņš Kucins.

Konkursa noslēguma ceremonijā konkursa dalībnieces-E.Kozlinska, K.Garā, K.Bērtiņa, Z.Ķēde,B.Šteina,M.Taube,E.Arāja, S.Zvejniece-nodziedāja vairākas dziesmas, kuras bija sagatavojusi un uz klavierēm pavadīja dziedāšanas skolotāja Ingrīda Dreimane, bet Elīna Luīze Vītola izpildīja muzikālu skaņdarbu uz klavierēm.

Paldies skolēniem par radošām idejām un vēstures pētīšanu!

Konkursa ‘Vēsture ap mums” koordinatore Inese Berga