Pēdējā zvana sirsnīgie mirkļi

20. maija saulainajā pēcpusdienā Siguldas Valsts ģimnāzijā uz savu pēdējo skolas zvanu bija pulcējušies divpadsmito klašu audzēkņi. Šogad pasākumu vadīja Otto Treimanis un Kristīne Lemberga. Viss sākās ar sirsnīgu mirkli – pirmklasnieki ieveda zālē topošos absolventus un sveica ar dziesmu un dzejoļiem. Svinīgo runu teica skolas direktors V.Trupavnieks, siltus vārdus vēlēja arī divpadsmito klašu audzinātājas. Vienpadsmito klašu audzinātājas bija parūpējušās ne tikai par laba vēlējumiem divpadsmitajiem, bet arī to audzinātājām. Cerams, ka arī nākamgad – mūsu pēdējā zvanā – valdīs tikpat jauka un atbrīvota atmosfēra.

Viena no pēdējā zvana tradīcijām ir žetonu vakara parodēšana. Mums, vienpadsmitajiem, bija grūti izlemt, ko tieši parodēt, jo žetonu vakars pats bija asprātīga parodija. Beigās tika izlemts atveidot divpadsmitās klases varoņu meklēšanu. Par šova vadītāju iecēlām Robertu Straumi. Par žūrijas locekļiem kļuva Raimonds Rudzāts, Deins Millers un Krista Apīne. Šovā uzstājās vienpadsmitās klases zēni. Elvis Jurgelāns un es, Emīls Kroičs, dziedājām, bet Niks Mecs un Ričards Jenčs dejoja. Otrajā plānā atstātos, bet ne māzāk svarīgos mākoņus un koku tēloja Mārtiņš Mellēns, Matīss Liniņš un Aleksandrs Pļeskačs. Īpaša pateicība par priekšnesuma tapšanu jāizsaka skolotājai Inesei Bergai, kura palīdzēja ar scenārija veidošanu. Priekšnesumu nebija viegli izveidot, bet rezultāts vismaz mums pašiem patika un, cerams, iepriecināja arī mūsu divpadsmitos.

Emīls Kroičs