Beigusies Siguldas Valsts ģimnāzijas konkursa „Erudīts 2011” 1.kārta

Šā gada 10.oktobrī  katram Siguldas Valsts ģimnāzijas vidusskolēnam bija iespēja piedalīties konkursa „Erudīts 2011” pirmajā kārtā, individuāli apliecinot savas zināšanas kādā no paša izvēlētajām zinātņu jomām: matemātikā, sportā, dabaszinātnēs, mūzikā un mākslā, latviešu valodā un literatūrā, dabaszinātnēs un arī svešvalodās. Konkursa mērķis bija radīt iespēju katram ģimnāzistam  apzināt savu vietu skolas labāko skolēnu konkurencē, apliecināt savu erudīciju. Daudzveidīgus un interesantus jautājumus  konkursam veidoja atbilstošo jomu metodisko centru skolotāji. Kā atzīmēja paši skolēni, konkurss ir kā pozitīvs stimuls nākamajā gadā uzvarēt tuvākos konkurentus, vairāk lasīt, paplašināt redzesloku, pašapliecināties.

Uzvarētāji, kuri 5.decembrī piedalīsies konkursa nākamajā kārtā, lai cīnītos par iekļūšanu skolas komandā, kas gatavosies lielajam finālam – Valsts ģimnāziju konkursam „Erudīts 2011” – , ir: matemātikā – Dāvis Zambars (11.a), Mārtiņš Švalkovskis (12.a), Līva Mača (12.a); sportā – Raimonds Rudzāts (12.c), Rihards Deičmanis (12.d), Kalvis Jordāns (11.a); dabaszinātnēs –  Edgars Šēnbergs (12.a), Dāvis Rocēns (12.a), Kristīne Štikāne (11.e), Artūrs Lapiņš (11.a); mūzikā un mākslā – Mārtiņš Kucins (11.c), Aleksandrs Pļeskačs (12.c), Ieva Piekalnīte (12.b), Beatrise Šteina (10.a); latviešu valodā un literatūrā – Liene Konošonoka (11.d), Māra Rudzīte (12.b), Ieva Ķilla (10.b); svešvalodās – Otto Treimanis (12.d), Katarina Haberle (10.b), Nils Gunārs Smilktiņš (11.a); sabiedriskajās zinātnēs – Kristaps Krafts (12.a), Karlīna Jansone (11.c), Andris Zābers (10.e).

Apkopojot individuālos rezultātus, tika noteiktas arī ģimnāzijas erudītākās klases. Visgudrākie skolēni mācās 12.a klasē, 2.vieta – 12.d klasei, 3.vieta – 12.c klasei.

Labākos mācību priekšmetu jomu erudītus gaidīsim skolas erudītu konkursā „SVĢ erudīts – 2011” 5. decembrī, kur noskaidrosim mūsu skolas pašus erudītākos ģimnāzistus. Sveicam visus uzvarētājus un novēlam labus panākumus arī turpmāk!