Pretējās pusēs: Latvijas karavīri Otrā pasaules kara laikā

Siguldas Valsts ģimnāzijas Informatīvi metodiskajā centrā, sadarbībā ar Sabiedrisko zinību metodisko centru, izvietota Okupācijas muzeja ceļojošā izstāde „Pretējās pusēs: Latvijas karavīri Otrā pasaules kara laikā”. Izstāde dod iespēju jauniešiem papildināt savas zināšanas mūsu tautai nozīmīgajos pagātnes notikumos.

Ģimnāzijas skolēni audzināšanas, vēstures, politikas un tiesību stundās izmanto izstādē gūstamo informāciju gan katrs meklējot atbildes skolotāju uzdotajiem jautājumiem, gan klausoties kāda skolēna sagatavoto informāciju par izstādi.

Siguldas novada skolām ir iespēja apmeklēt izstādi Siguldas Valsts ģimnāzijas Informatīvi metodiskajā centrā, var pieteikties uz izstādes izvietošanu arī savās skolās pa tālr. 67976730