Siguldas Valsts ģimnāzijā viesojas Gulbenes novada vēstures skolotāji

2011.gada 13.oktobrī  – lietainajā, bet skaistajā dienā – Turaidas un Siguldas dabas skatus aplūkoja un Siguldas Valsts ģimnāzijā viesojās Gulbenes Valsts ģimnāzijas un Gulbenes novada vēstures skolotāji . Notika interesanta un izzinoša tikšanās ar SVĢ direktoru Vilni Trupavnieku  un Sabiedrisko zinību centra skolotājiem. Gulbeniešus interesēja skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanas tradīcijas ģimnāzijā, par kurām pieredzē dalījās Sabiedrisko zinību MC vadītāja Inese Berga . Viesiem bija iespēja piedalīties divās atklātajās stundās, kuras vadīja Inta Romanovska  vēsturē un Anita Ūdre sociālajās zinībās.  Atklāto stundu vadīšana vienmēr prasa no pedagogiem nopietnu gatavošanos stundai, daudzveidīgu metožu demonstrēšanu, mūsdienīgu līdzekļu pielietošanu. Gulbenieši bija sajūsmināti par savu kolēģu prasmi – 15 svešu skolotāju klātbūtnē atraisīt skolēnu radošos spēkus un iedrošināt tos izteikt savas domas. Pēc atklāto stundu noskatīšanās notika dzīva diskusija par vēstures mācīšanas tematiku. Šādi pieredzes apmaiņas semināri ir lietderīga un efektīva skolotāju pašizglītošanās forma.

Comments are closed.