Starptautiskā konference „Matemātikas skolotāja kompetence”

2011. gada 7., 8. oktobrī Siguldas Valsts ģimnāzijā notika Latvijas Matemātikas skolotāju apvienības (LMSA) un ESF projekta „Dabaszinātnes un matemātika” rīkota starptautiskā konference skolotājiem „Matemātikas skolotāja kompetence”. Konferencē piedalījās 183 matemātikas skolotāji no Latvijas, Lietuvas, kā arī piedalījās pārstāve no ASV (Konkordijas Universitāte Čikāgā).
Konferenci atklāja Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors Vilnis Trupavnieks, Latvijas Matemātikas skolotāju apvienības prezidente Rudīte Andersone. Konferences dalībniekus priecēja Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēnu un skolotāju muzikālie priekšnesumi.
Turpinājumā lekcijas vadīja LMSA prezidente, profesore Rudīte Andersone par matemātikas skolotāja kompetenci; Astrīda Cīrulis no Konkordijas Universitātes Čikāgā par kompetenta matemātikas skolotāja sagatavošanu ASV; projekta „Dabaszinātnes un matemātika” eksperti Ilze France, Līga Čakāne par prasmi realizēt mūsdienīgu mācību stundu un Jānis Vilciņš – par skolotāja kompetenci izvērtēt skolēnu sniegumu un to, kā veicināt radošumu; Inguna Kondratjeva no Smiltenes ģimnāzijas par matemātikas skolotāja profesionālās pieredzes pilnveides iespējām; Sintija Rūze no A. Upīša Skrīveru vidusskolas par matemātikas spēļu izmantošanu mācību procesā; Linda Mazure par portāla uzdevumi.lv iekļaušanu mācību procesā.
Projekta „Dabaszinātnes un matemātika” eksperti (Ilze France, Līga Čakāne, Jānis Vilciņš, Inga Riemere, Aira Kumerdanka) vadīja nodarbības skolotājiem no Lietuvas, iepazīstinot ar projekta laikā izstrādātajiem daudzveidīgajiem mācību un metodiskajiem materiāliem, skolotāju atbalsta materiāliem, spēlēm u.c.
Dienas noslēgumā skolotāji devās ekskursijā pa Siguldu, apskatot vienu no piedāvātajiem „S!GULDA AIZRAUJ” ekskursiju maršrutiem, viesojās Siguldas Mākslu skolā „Baltais flīģelis”.
Konferences otrajā dienā skolotāji strādāja projekta „Dabaszinātnes un matemātika” ekspertu vadītajās darba grupās, lai aktīvi diskutētu un savstarpēji dalītos pieredzē, kā efektīvi izvēlēties mācību metodes noteiktu skolēnu prasmju attīstīšanai, kā plānot un vērtēt mācību stundu, kā efektīvi un radoši izmantot skolotāja atbalsta materiālus 7. – 9. klasei, kā izmantot IT matemātikas stundās konkrētu skolēnam sasniedzamo rezultātu sasniegšanai.