„Ansītis un Grietiņa” Siguldas Valsts ģimnāzijā

15. novembra pēcpusdienā skolotāja Dzintra Meldere organizēja pasākumu 7. klašu skolēniem, kuri apgūst vācu valodu. Siguldas Valsts ģimnāzijā 7. klasēs vācu valodu mācās 28 skolēni. Skolēniem vienkāršā, saprotamā vācu valodā 20 minūtes bija jāseko līdzi Ansīša un Grietiņas gaitām pasakā ar laimīgām beigām. Brīvprātīgā darba jauniete Veronika Amann (Vācija) ar Ucha Dzidziguri (Gruzija) un Ivetu Īli un citiem pašdarbniekiem aktieriem no organizācijas „AicinājumsTev” parādīja skaistu leļļu teātra pirmizrādi, kuru ļoti atzinīgi ar aplausiem novērtēja mūsu skolēni. Lelles bija pašu „AicinājumsTev” dalībnieku darinātas. Vācu jauniete Veronika ir ļoti komunikabla un dzīvespriecīga. Pēc leļļu teātra pirmizrādes viņa atbildēja uz skolēnu jautājumiem un piekrita arī turpmāk atbalstīt vācu valodas apguvi skolā, īstenojot jaunus projektus. Paldies par interesanto pēcpusdienu!