Bioloģijas pēcpusdiena 8.klasēm

1.novembrī skolā notika bioloģijas pēcpusdiena 8. klašu skolēniem. Tajā piedalījās skolēni, kuri interesējas par bioloģiju, labprāt darbojas komandā, ir atraktīvi un vēlas sevi apliecināt. Konkursam dalību pieteica 4 komandas – „Biobliezēji” no 8.b, „Glumie gliemji” un „Pūslīši” no 8.a, kā arī „Ceptās vāveres” no 8.m, pārliecinoši skandējot devīzi ”Mēs par bioloģiju un bioloģija par mums”. Tas bija jauki pavadīts laiks, bija interesanti un jautri, jo nācās gan nopietni diskutēt, apspriežot atbildes uz jautājumiem, gan jautri smieties, rakstot bioloģiski  pareizu dzejoli jautrās noskaņās. Protams, jutām spēcīgu konkurenci, jo likās, ka jebkura no komandām var uzvarēt. Visi cerējām uz labiem rezultātiem, lai gan konkursa jautājumi bija āķīgi. Piedalīšanās pēcpusdienā  bija vēl viena iespēja kaut ko jaunu uzzināt.

Liels prieks par to, ka izdevās apsteigt konkurentus un uzvarēt, otrajā vietā atstājot 8.a klases komandas, trešajā 8.b klases komandu.

Evelīna Gasūne
Kristīne Segliņa