Brīvprātīgo jauniešu viesošanās skolā

Jau par tradīciju ir kļuvusi skolas sadarbība ar biedrības „AicinājumsTev” vadītāju Ivetu Īli un brīvprātīgajiem jauniešiem  no dažādām valstīm. Skolēniem ir iespēja iepazīt citu valstu kultūru, vēsturi un komunicēt ar saviem vienaudžiem, izmantojot savas svešvalodu zināšanas. Š.g. 21. novembrī skolā viesojās brīvprātīgieVeronika no Vācijas un Uča  no Gruzijas. 12.c un 10.d klases skolēni noklausījās abu jauniešu stāstījumu par savām valstīm un darbu brīvprātīgo organizācijā, uzdeva jautājumus. Sadarbību turpināsim, jo brīvprātīgie labprāt dalās iespaidos un ar savu pieredzi dažādās valstīs.

Angļu valodas skolotāja I.Dvinska.