Dabaszinātņu skoliņa Siguldas Valsts ģimnāzijā

Siguldas Valsts ģimnāzijā uzsākusi darbu Dabaszinātņu skoliņa Siguldas skolu 6.–9. klašu skolēniem.

2011. gada augustā Siguldas Valsts ģimnāzija guva atbalstu Valsts Izglītības attīstības aģentūras Izglītības inovāciju konkursā projektam „Radošās darbnīcas dabaszinātnēs”. Tā ietvaros Siguldas skolu 6.–9. klašu skolēniem no 7. septembra līdz 17. novembrim bija iespēja reizi nedēļā darboties kādā no radošajām darbnīcām.

„Radošās darbnīcas dabaszinātnēs veidoja nodarbību cikli, kuru aktivitātes saistītas ar bioloģijas, ķīmijas un fizikas saturu. Šo nodarbību laikā skolēni, praktiski darbojoties, pētīja dažādus dabas objektus, vielas, parādības un to „klātbūtni” viņu ikdienā.

Ar bioloģiju bija saistīts nodarbību cikls „Neredzamie palīgi mums līdzās”, kurā skolēni veica pētījumu sēriju, lai iepazītu dažādu mikroorganismu nozīmi ikdienas procesos – jogurta ražošanā, maizes raudzēšanā, trūdēšanā. Mēs viesojāmies Latvijas universitātes Bioloģijas fakultātes Augu šūnu bioloģijas laboratorijā pie „īstiem” zinātniekiem un iepazinām dažādu mikroskopu iespējas,” stāsta projekta idejas autore un vadītāja, bioloģijas skolotāja un direktora vietniece Līga Sausiņa.

Ļoti lielu atsaucību guva nodarbību cikls „Ķīmija manās mājās”, kuru vadīja jaunā ķīmijas skolotāja Madara Pētersone. Tas bija veltīts eksperimentiem, kuros skolēni atklāja dažādu vielu un ķīmisko procesu nozīmi sadzīves ķīmijā un dabā – taisīja ziepju bumbas un smaržas, salīdzināja dažādu materiālu atbilstību sveču izgatavošanai u. c.

Nodarbību ciklā „Viļņu ķērāji” skolēni fizikas skolotāja Jāņa Bukina vadībā pētīja, ko var izdarīt ar gaisu, veidojot modeļus iekārtām, kas pārvietojas uz gaisa spilvena. 8.–9. klašu skolēni vienkāršā un saistošā veidā veidoja antenas TV signāla uztveršanai no ikdienā sastopamiem materiāliem.

„Siguldas novada skolēniem ir daudzveidīgas iespējas apmeklēt dažādas interešu izglītības nodarbības kultūrizglītības un sporta jomās, bet līdz šim ir bijusi ļoti ierobežota iespēja darboties dabaszinātņu, vides izglītības  un tehniskās jaunrades jomās. Radošās darbnīcas guva plašu atbalstu – tām cauri projekta gaitā „ir izgājuši” vairāk nekā 60 skolēni no visām Siguldas pilsētas skolām.

Bijām plānojuši, ka projekta mērķauditorija būs 6.–9. klašu skolēni, bet radošajās darbnīcās piedalījās arī daži 4.–5. klašu skolēni. Vairāki skolēni ir novērtējuši, ka „beidzot viņi ir atraduši savu interešu pulciņu”.

Projekta noslēgumā, š. g. 15. novembrī, vairāk nekā 40 skolēni ieguva Jauno dabaszinātnieku apliecības un izteica vēlēšanos turpināt aizsākto. Radošās darbnīcas dabaszinātnēs sasniedza galveno mērķi – radīja interesi turpināt interešu izglītību Dabaszinātņu skoliņā, kura darbosies kā projekta turpinājums. Novērtējot projekta aktivitātes un izsakot priekšlikumus turpmākai darbībai, skolēni ir izteikuši ļoti daudzveidīgas vēlmes, bet visvairāk viņus interesē ķīmijas eksperimenti, dažādu modeļu un prototipu izgatavošana, mikropasaules pētīšana u.c.,” secina L. Sausiņa

Dabaszinātņu skoliņa ir atvērta arī tiem interesentiem, kuri līdz šim vēl nav uzdrošinājušies nākt uz nodarbībām. Nodarbības notiks Siguldas Valsts ģimnāzijā:

otrdienās plkst. 15.15 8.–9. klašu grupai;

trešdienās plkst. 15.15. 6.–7. klašu grupai.