Jauniešu kora „Atvars” jubilejas koncerts

Jauniešu korim „Atvars” -18 jeb Pilngadības svētki. Vai tas ir daudz vai maz? Un tomēr šķiet, tas bija tik nesen, kad Siguldas Valsts ģimnāzijā sāka darboties jauniešu koris Jāņa Baltiņa vadībā. Izdziedātas neskaitāmas dziesmas, nomainījušās vairākas dziedātāju paaudzes un tomēr dziesma viņus vieno. Arī šajā skaistajā pirmssvētku vakarā 12.novembrī Siguldas 1.pamatskolā izskanēja brīnumains jubilejas koncerts.Piedalījās kupls dziedātāju skaits – gan esošie dalībnieki, gan arī kora absolventi. Tika izdziedātas gan senas, gan jaunākas un sirdij tuvākas dziesmas. Koncertu papildināja instrumentālais ansamblis ar savu virtuozo skanējumu, vijolnieces, kā arī īpašais koncerta viesis – siguldietis Zigfrīds Muktupāvels. Skatītājus fascinēja brīnumainais solistes Kristīnes Baltiņas balss tembrs. Liekas, ka koncertā bija kāda īpaša aura, dvēsele, kas visus vienoja. Skatītājus uzrunāja dziedātāju mirdzošās acis, atvērtās sirdis. Paldies par skaisto pirmssvētku vakaru! Lai radošs turpmākais darbs!