Skatuves runas konkurss skolai un Latvijai par prieku

Par Latviju skolēni labus vārdus atrod ne vien zināmāku un mazāk zināmu latviešu dzejnieku darbos, bet ir gatavi dzejoļus uzrakstīt arī paši.

Šā gada 9.novembrī Siguldas Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāji organizēja skatuves runas konkursu 7.-12.klašu skolēniem. Lai gan tas vairs netiek rīkots valstī, esam šo tradīciju saglabājuši skolā. Galvenais iemesls – skolēnu atsaucība ikreiz ir pietiekami liela, un tā ir droša zīme, ka konkurss jārīko atkal.
Šogad konkursam bija izvēlēta tēma „Mana Latvija”, un tai atbilstošus dzejoļus atrada 20 skolēni. Turklāt viņi bija izvēlējušies ne tikai populāru vai mazāk zināmu autoru dzeju, bet skatuves runas konkursā 12.c klases skolēni Raimonds Rudzāts un Sintija Vanaga uzstājās paši ar saviem dzejoļiem.
Vērtēšanas komisija konkursā ieraudzīja gan labi zināmas, gan jaunas sejas. Jau atkārtoti konkursā piedalījās Teodors Kerimovs, Jēkabs Porietis, Emīls Kroičs, Zane Ķēde, Anete Vītoliņa. Drošus soļus tajā spēra arī četras 7.klases meitenes Eva Pūka, Elza Alberiņa, Anna Renāte Barisa un Kristīne Jakovļeva, kam šī bija pirmā iespēja piedalīties konkursā.
Par labākajiem žūrija atzina un 1.vietu piešķīra 12.c klases skolēniem Raimondam Rudzātam un Emīlam Kroičam, 2.vietu – Guntim Kursišam (9.a klase) un Zanei Ķēdei (10.a klase), 3. vietu – Artūram Godiņam (10.c klase) un Deinam Milleram (12.c klase), atzinību – Evai Pūkai (7.m klase) un Sintijai Vanagai (12.c klase). Laureātiem tiks piedāvāta iespēja savu skatuves runas talantu atklāt arī skolas koncertā, 17.novembrī jau laikus sveicot Latviju 18.novembra dzimšanas dienā.
Paldies skolēniem un skolotājiem par entuziasmu! Tiekamies nākamgad!

SVĢ latviešu valodas un literatūras skolotāja Iveta Celmiņa