Valsts svētkiem veltītais pasākums „Mana Latvija”

17. novembrī Siguldas Valsts ģimnāzijā notika vērienīgs pasākums, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai. Svētku programmas veidošanā lielu ieguldījumu deva daudzi ģimnāzijas skolēni un skolotāji. Gatavojoties svētkiem, Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni tika aicināti veikt intervijas ar dažādiem cilvēkiem, uzklausot viņu viedokli par tēmu „Mana Latvija”, kā arī iesniegt savas fotogrāfijas, kas, viņuprāt, atbilst tematam „Mana Latvija”.

„Skolēnu atsaucība bija necerēti liela. Intervēto cilvēku skaitā ir tādas personības kā: Aivars Janelsītis, cilvēks, kurš visus spēka gadus ir veltījis Siguldai; Jānis Zvirbulis, Latviešu leģiona 19. divīzijas vada komandiera vietnieks 2. pasaules karā; Inguna Mieze, kura dzīvo Īrijā un ir nominēta Latvijas lepnumam par pašaizliedzīgu palīdzību tautiešiem svešumā; Janīna Ozoliņa, skolnieces Elizabetes Ozoliņas vecāmamma; Ainars Vītols, 1991. gada barikāžu dalībnieks; Ritma Birzniece, pensionēta skolotāja, un daudzi citi.

Svētku programma „Mana Latvija” tika veidota, tematiski sasaistot interviju fragmentu lasījumus ar kora „Atvars”, deju kolektīva „Vizbulīte”, orķestra „Sudrabskaņa” un skolēnu individuālo  sniegumu. Bagātīgais fotoattēlu klāsts palīdzēja izveidot pasākuma vizuālo noformējumu.

Esmu gandarīta par kopīgi paveikto darbu, skolēnu ieguldījumu pasākuma satura veidošanā un vadīšanā. Īpaši jāatzīmē pasākuma vadītāji – Anete, Santa, Uģis, Otto un Kārlis –, kuriem izdevās nodot klausītājiem intervēto cilvēku emocijas,” stāsta pasākuma organizatore Līga Sausiņa.

Paldies par ieguldījumu pasākuma veidošanā skolotājām Anitai Ūdrei, Ilzei Koļesnikovai, Ingunai Vuškānei, Inai Krūmiņai, kā arī kolektīvu vadītājiem Jānim Baltiņam, Indari Ozoliņai un Andrim Muižniekam!

Svētku pasākumā tika apbalvoti interviju konkursa un fotoattēlu konkursa uzvarētāji.

Interviju konkursa laureāti 7. – 9. klašu grupā:

 1. vieta Līvai Gailei (7. a)
 2. vieta Amandai Celmiņai (9. m)
 3. vieta Jānim Norvelim (7. a)

pateicība Kristīnei Kitinai (9. m)

pateicība Dinijai Paeglei (9. m)

pateicība Madarai Gailei (7. b)

Interviju konkursa laureāti 10. – 12. klašu grupā:

 1. vieta Ojāram Vilmāram Ratniekam (11. a)
 2. vieta Henrijam Joņinam (12. e)
 3. vieta Simonai Ozoliņai (11. d)
 4. vieta Elizabetei Ozoliņai (12. b)
 5. Anetei Vītoliņai (12. b)
 6. Sintijai Vanagai (12. c)

pateicība Diānai Deisonei (10. c)

pateicība Kristai Sostei (10. b)

pateicība Artūram Kuzminam (11. c)

Fotoattēlu konkursa laureāti 7. – 9. klašu grupā:

 1. vieta Līvai Gailei (7. a)
 2. vieta Līga Lazdānei (9. b)
 3. vieta Ievai Janišai (9. m)

pateicība Jēkabam Porietim (8. m)

pateicība Valdim Tjuševam (8. a)

pateicība Laumai Vilciņai (8. a)

pateicība Grietai Vītoliņai (9. m)

pateicība Sindijai Armanovičai (8. b)

Fotoattēlu konkursa laureāti 10. – 12. klašu grupā:

 1. vieta Santai Jākobsonei (12. e)
 2. vieta Renātei Šnorei (11. b)
 3. vieta Ketijai Nuķei (12. c)
 4. vieta Laumai Lindei (10. b)

pateicība Ievai Šūmanei (10. c)

pateicība Ģirtam Viļumsonam (12. a)

pateicība Annai Alvīnei Vītolai (11. b)

pateicība Ilzei Zucei Tenčai (11. b)

pateicība Annijai Bērziņai (12. c)

Izmantojot fragmentus no intervijām un skolēnu fotogrāfijas ir izveidoti 7 planšetes: Mana Latvija – tradīcijas un cilvēki;  Mana Latvija – mana Sigulda; Mana Latvija – ceļš uz …; Mana Latvija – zeme, darbs un mājas; Mana Latvija – mirkļa burvība; Mana Latvija – saule un jūra. Pateicoties Siguldas novada domes atbalstam, ir izveidota ceļojoša izstāde, kura šobrīd ir aplūkojama Siguldas Valsts ģimnāzijas Informatīvi metodiskajā centrā. Piedāvāsim izstādi arī citām izglītības un kultūras iestādēm.

Sagatavoja sk. Līga Sausiņa