Literārā pēcpusdiena skolas bibliotēkā

Literārā pēcpusdiena skolas bibliotēkā

19. decembrī

Skolas gaitas Valda atmiņu tēlojumā „Staburaga bērni”

Piedalīties literārajā pēcpusdienā vēlēšanos izteica 10.b klases audzēkņi un viņu klases audzinātāja Daina Bērziņa. „Staburaga bērni” ir stāsts, kas valdzina ar zēnu gadu draudzības sirsnīgo un dzīvo tēlojumu, kā arī patiesajām un romantiskajām dzimtenes dabas ainām. Lasot grāmatu, liekas, ka pats lasītājs kopā ar Marču un Janci dodas makšķerēt, iet garos un piedzīvojumiem bagātos pārgājienos gar Daugavu, sēž naktī pie ugunskura un klausās teikas par sirmo Staburagu, kā arī izcieš sodu skolas kaktā, mācās tēvreizi un pantus, cenšas izprast matemātikas grūtos uzdevumus. Ikvienam tika dota iespēja salīdzināt savu un Janča bērnību un skolas gadus.

Mūsdienās grāmata kļuvusi arī par literatūras pieminekli appludinātajam Staburagam.