Studiju iespēju apzināšana un tālākās karjeras pārdomāta izvēle

Viena no 12.klašu audzināšanas darba prioritātēm ir studiju iespēju apzināšana un tālākās karjeras pārdomāta izvēle.

2011.gada 12.decembrī pēc 12.e.klases audzinātājas Anitas Ūdres iniciatīvas skolā viesojās SVĢ absolventi –  tagad Stradiņa universitātes studenti – Aija Penēze ( mācās mārketingu un reklāmu), Ance Lazdāne (psiholoģija), Arnis Skraučs (starptautiskās attiecības), kuri pastāstīja par studiju iespējām  un priekšrocībām, mācoties šajā mācību iestādē. Pārdomātā prezentācijā studenti parādīja un raksturoja universitātes specialitātes, kultūras dzīvi, studentu pašpārvaldes darbību. Skolēnu uzdotie jautājumi bija saistīti ar studiju maksu, mācību iespējām ārzemēs. Radās iespaids, ka studentu stāstījums ir ieinteresējis divpadsmitos.

Aija un Ance nodarbības noslēgumā uzdeva jautājumus par universitāti, lai pārbaudītu skolēnu uzmanību un uzmanīgākos klausītājus apbalvoja ar mazām balviņām, vērīgākie bija Roberts un Ketija no 12.c. un Kalvis no12.e.

12.c.kl.audz. Inese Berga