Bērnu literatūras maģija

Lai kā arī mums to negribētos, lai kā mēs to slēptu, noliegtu, mūsdienu jaunieši ir diezgan neiecietīgi cits pret citu. Nemāk vai necenšas pieņemt otra viedokli, kas var būt atšķirīgs vai citādāks. Tāpēc 7. – 9. klašu skolēniem tika dota iespēja saskatīt, kā literāros darbos izprot, pieņem, respektē citādību.

„ Čengura ķepa”  bija tā kategorija, kurā skolēniem literāros darbos bija jāmeklē piemēri citādu uzskatu, arī izskata atzīšanu, toleranci pret citādi domājošiem.

Ja šī kategorija viņiem nešķita vispiemērotākā, viņiem bija iespēja izvēlēties kādu citu – „ Zebiekstes smaids” ( gaumīga, jauka komiska, kas neaizvaino, nepazemo),

„ SantUka sirds” – visjūtīgākais dvēseles pārdzīvojuma atspoguļojums.

To, cik skolēni veiksmīgi tikuši galā ar šo uzdevumu, var apskatīt IC, kur izstādīti labākie darbi!

Kristīne Ķīsele – latviešu valodas un literatūras skolotāja