Jaunrades pēcpusdiena. 17.janvāris

Laikam jau katra autora dzīvē pienāk tāds brīdis, kad vajadzīgs sava darba novērtējums, kāds kritisks vai uzmundrinošs vārds, galu galā – iespēja sevi apliecināt publiski un satikties ar citiem tikpat radošiem un talantīgiem. Un, ja tas jau nav noticis kādā interneta vietnē vai domubiedru pulkā, tad par šādu atspēriena punktu var kļūt Jaunrades pēcpusdiena mūsu skolā.

Šogad pasākumu vadīja un kautrīgākos iedrošināja atraktīvā 12.b klases skolniece, arīdzan jaunā dzejniece Anna Grote. Pēc Annas ierosinājuma, katrs no jaunajiem autoriem nolasīja kādu savu dzejoli vai fragmentu no garāka prozas darba. Un, jāsaka, mūsējiem ir plašs atvēziens, jo ne viens vien savu roku iemēģinājis miniatūras, stāsta un pat romāna žanrā. Ja esat ieintriģēti, tad meklējiet Regīnu Elīnu Horstu (11.b), Saniju Upīti (7.a), Agati Madaru Brici (7.m), Eduardu Gailišu (10.c), Karlīnu Jansoni (11.c), jo viņiem patiešām ir ko teikt. Toties dzejas pasaulē klausītājus ieveda Kristīne Ērmane (10.b), Ieva Ķilla (10.b), Māra Rudzīte (12.b), Anna Grote (12.b) un arī Eduards Gailišs (10.c). Brīžos, kad klausītāji kļuva par vērtētājiem, netika taupīti nedz atzinīgi vārdi, nedz, domājams, vērtīgi ieteikumi. Grūti iedomāties pateicīgāku publiku par to, kāda bija šajā pēcpusdienā. Tāpēc – liels paldies visiem, kas bija atnākuši! Lai šis īsais brīdis top par iedvesmu nākotnē!

 

Skolotāja Ilze Zīriņa-Eglīte