Pieredzes apmaiņa Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā

2012. gada 24. janvārī gan Siguldas novada, gan Salaspils, Olaines, Ķekavas  matemātikas skolotāji apmeklēja Rīgas Valsts 1. ģimnāziju, lai iegūtu jaunas idejas, pieredzi un paaugstinātu matemātikas skolotāja kompetenci. Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas kolēģi dalījās pieredzē mācību stundu pasniegšanā, piedāvājot vērot atklātās stundas par tēmām „Eksponentvienādojumi ar parametru”, „Funkcijas grafiku transformācijas”, „Saliktas funkcijas atvasinājums”, „Ierādiusa aprēķināšana vienādsānu trijstūrī”, „Deltoīds”.

Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolotājas Vitas Brakovskas vadībā skolotāji piedalījās meistarklasē – pētnieciskie uzdevumi pamatskolas klasēs, mēģinot iejusties skolēna lomā un izstrādājot praktiski pētniecisko grupu darbu ģeometrijā „Leņķi pamatskolā”.

Metodiskā pasākuma noslēgumā jaunas idejas, metodes tika gūtas, noklausoties Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolotājas Maijas Balodes lekciju „Statistikas un varbūtību teorijas jautājumi”.

Informāciju sagatavoja
Siguldas novada matemātikas
skolotāju MA vadītāja
 Daiga Jēkabsone