Pieredzes apmaiņa Valmieras Valsts ģimnāzijā

2012.gada 6.janvārī Siguldas novada vēstures, ģeogrāfijas , ekonomikas un sociālo zinību skolotāji bija aizbraukuši uz Valmieras Valsts ģimnāziju, lai kopīgi ar kolēģiem apspriestu savu mācību priekšmetu aktualitātes un iegūtu jaunas idejas pedagoģiskajam darbam.  Metodiskā diena izvērtās radoša un interesanta. Sākumā Valmieras VĢ vēstures skolotājas Inetas Amoliņas vadībā tika iepazīts skolas muzejs un iegūtas jaunas atziņas, kā veicināt patriotisko audzināšanu, pēc tam tika izveidotas  vēstures un sociālo zinību skolotāju un ģeogrāfijas un ekonomikas skolotāju darba grupas, lai kopīgi diskutētu par savu mācību priekšmetu aktualitātēm un inovācijām.

Dažas atsauksmes par pieredzes braucienu: Anita Jurgelāne ( Allažu pamatskola)- ir labi iepazīties ar kolēģu pieredzi, patika idejas par darbu ar vēstures avotiem; Edgars Bajaruns ( Siguldas Pilsētas vidusskola)-uzzināju vairākas metodes, kuras varēšu izmantot turpmākajās stundās, kā arī ieguvu vairākas idejas vēstures mācīšanai sestajās klasēs, Ilze Koļesnikova( Siguldas Valsts ģimnāzija)- uzzināju jaunu metodi, kā izmantot digitālo karti ģeogrāfijā, guvu labu pieredzi un iespēju sadarboties, pozitīvas emocijas, Anita Ūdre( Siguldas Valsts ģimnāzija) – tā bija lieliska iespēja Siguldas novada skolotājiem kopīgi pārrunāt aktuālas lietas un nostiprināt savstarpējos kontaktus turpmākajam metodiskajam darbam, īpašs prieks ,ka pieredzes braucienā patiešām  piedalījās pārstāvji no visām Siguldas novada skolām.

Paldies Siguldas novada Domes Izglītības pārvaldei par finansiālu atbalstu pieredzes brauciena realizēšanā !

Siguldas novada vēstures skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Inese Berga