Sabiedrisko zinību nedēļa Siguldas Valsts ģimnāzijā

2.semestra pirmā mācību nedēļa Siguldas Valsts ģimnāzijā bija Sabiedrisko zinību mācību priekšmetu nedēļa, kuras laikā tika organizēti dažādi pasākumi, lai ieinteresētu skolēnus vēstures, ģeogrāfijas, ekonomikas, kulturoloģijas  un sociālo zinību jomās.

6.janvārī skolas IMC tika ierīkota skolēnu radoši pētniecisko darbu izstāde vēsturē „Prom no mājām”. Skolēni bija pētījuši savu dzimtu vēstures līkločus ārpus Latvijas, atklājot migrācijas cēloņus un ģeogrāfiju 20. gadsimtā un 21.gadsimta sākumā, intervējuši gan deportētos cilvēkus, gan brīvprātīgi aizbraukušos.  Skolēnu radošās darbības rezultātā tapuši gan plakāti, gan grāmatiņas, gan kolāžas un zīmējumi. 7.janvārī ģimnāzijā viesojās 7.klašu komandas no Siguldas 1.pamatskolas un  Allažu pamatskolas ,lai iepazītos un kopīgi risinātu konkursa „Sigulda aizrauj!” uzdevumus, kurus bija izdomājušas skolotājas Ilze Koļesnikova  un Anita Ūdre. Vidusskolēniem un citiem interesentiem 7.janvāra pēcpusdienā  skolotāja Anita Millere bija sagādājusi iespēju tikties ar vēstures un ekonomikas mācību grāmatu autoru M.Siņicinu un noklausīties lekciju par ekonomiskās krīzes cēloņiem , izpausmēm un risinājumiem gan pasaulē, gan Latvijā. 8.janvārī kulturoloģijas skolotājs Vitolds Kucins aicināja uz skolēnu radošo darbu prezentācijām „Personības mākslā”.

SVĢ Sabiedrisko zinību MC vadītāja Inese Berga