Siguldas Valsts ģimnāzijas skolniecei Magdalēnai Mudulei zelta medaļa Valsts bioloģijas olimpiādē

No 26. līdz 28. janvārim Latvijas universitātes Bioloģijas fakultātē norisinājās 34. Valsts bioloģijas olimpiāde, kurā Siguldas Valsts ģimnāzijas 9. klases skolniece Magdalēna Mudule izcīnīja 1. vietu un saņēma zelta medaļu.

Magdalēna Mudule

Par olimpiādes norisi stāsta Siguldas VĢ bioloģijas skolotāja Līga Sausiņa: „Atšķirībā  no citu mācību priekšmetu olimpiādēm bioloģijas olimpiāde ilgst 3 dienas un tajā tiek pārbaudītas ne tikai skolēnu teorētiskās zināšanas, bet arī praktiskās iemaņas pētnieciskajā darbībā. Šogad olimpiāde bija pulcējusi 123 skolēnus. Visplašāk – ar 66 skolēniem – bija pārstāvēta 9. klašu grupa.

Pirmajā dienā skolēnu zināšanu pārbaude ilga 3,5 stundas. Vispirms skolēni veica testu, bet pēc nelielas atpūtas demonstrēja savas zināšanas, risinot teorētiskos uzdevumus. Otrajā olimpiādes dienā dalībnieki pavadīja 4 stundas Bioloģijas fakultātes laboratorijās, izstrādājot laboratorijas darbus zooloģijā, botānikā, mikrobioloģijā un cilvēka fizioloģijā.

Valsts bioloģijas olimpiāde ir viena no sarežģītākajām un garākajām mācību priekšmetu olimpiādēm, bet tā nodrošina ļoti vispusīgu zināšanu un prasmju pārbaudi. Olimpiādes rīkotāji ir ieguldījuši lielu darbu, lai pārbaudījumi būtu interesanti un valdītu dalībniekiem labvēlīga gaisotne. Parasti skolēniem vairāk patīk otrā diena, kad ir iespēja darboties universitātes laboratorijās.

Olimpiādes rīkotāji bija parūpējušies, lai dalībnieki varētu arī atpūsties, piedaloties sporta spēlēs. Skolēniem bija iespēja pilnveidot savas zināšanas, darbojoties dažādās meistardarbnīcās. Magdalēna piedalījās žurnāla „Ilustrētā zinātne” meistardarbnīcā un tās noslēgumā uzvarēja konkursā, iegūstot žurnāla abonementu 3 mēnešiem.

Pirms olimpiādes pavadījām ļoti daudz laika, papildus gatavojoties – risinot uzdevumus, pilnveidojot praktiskās iemaņas darbā ar mikroskopu. Bez tam Magdalēna daudz gatavojās patstāvīgi, lasot arī vidusskolas mācību grāmatas un papildliteratūru. Man prieks, ka viņas ieguldītais darbs ir attaisnojies.

20 gadu laikā, kopš strādāju par bioloģijas skolotāju, daudziem maniem skolēniem ir bijuši augsti sasniegumi Valsts bioloģijas olimpiādēs – sudraba un bronzas medaļas, atzinības. Esam ieguvuši ļoti daudz godalgu, to skaitā zelta medaļas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursos, bet zelta medaļu Valsts bioloģijas olimpiādē izcīnām pirmo reizi. Magdalēnas veiksmes atslēga ir uzcītība un uzticība. Tik augstu rezultātu var sasniegt tad, ja satiekas Skolotājs un Skolēns, kuri spēj sastrādāties un uzticas viens otram. Paldies Magdalēnas ģimenei par atbalstu un izpratni!