SVĢ skolēni piedalās EP eseju konkursā

Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni regulāri piedalās dažādos valsts līmeņa konkursos.  Arī decembra beigās vairāki Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni piedalījās  Eiropas Parlamenta Informācijas biroja rīkotajā eseju konkursā „Es rakstu par Eiropu”. Konkursā tika piedāvātas vairākas tēmas par Eiropas Parlamenta darbību, Lisabonas līgumu, kā arī par priekšlikumiem, kā  uzlabot Eiropas Parlamenta prezidenta darbības virzienus. Tika vērtēta skolēnu izpratne par Eiropas Savienības notikumiem, institūciju darbību un prasmi analizēt notiekošos procesu.

Par savām esejām konkursā Atzinības rakstus  un Eiropas Parlamenta piemiņas balvas ( mugursomas, cepurītes, zibatmiņas, kancelejas piederumi) ieguva sekojoši skolēni:  Elvis Jurgelāns, Brigita Dambe, Ingmārs Kreišmanis, Sigita Gablika ( 12.c klase), Henrijs Joņins ( 12.e klase), Kristīne Višķere ( 12.b klase) un R.Deičmanis ( 12.d klase). Skolēnus eseju rakstīšanai pamudināja un iedvesmoja politikas un tiesību skolotāja Anita Ūdre. Paldies skolotājai un skolēniem par radošo sadarbību!

SVĢ Sabiedrisko zinību MC vadītāja Inese Berga