Valsts ģimnāziju Skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas pasākums Madonā

Šī gada 20. janvārī Madonas Valsts ģimnāzijā notika valsts ģimnāziju Skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas pasākums, kura mērķis bija rosināt skolēnu aktīvu iesaistīšanos skolas dzīvē, veicināt sabiedriskā darba organizēšanai atbilstošo iemaņu un prasmju apgūšanu, kā arī nostiprināt draudzību valsts ģimnāziju audzēkņu vidū. Madonā bija ieradušies delegāti no Cēsu Valsts ģimnāzijas, Balvu Valsts ģimnāzijas, Gulbenes novada Valsts ģimnāzijas, Ogres Valsts ģimnāzijas, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas, Krāslavas Valsts ģimnāzijas, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas un Siguldas Valsts ģimnāzijas, kuru pārstāvēja pieci delegāti: sporta komitejas vadītājs Valters Vētra, sabiedrisko attiecību komitejas vadītāja Anna Alvīne Vītola, kultūras komitejas vadītāja vietnieks Otto Treimanis, attīstības komitejas vadītāja vietniece Una Ģēģere, kā arī skolas sabiedriskās dzīves aktīviste Zane Ķēde. Mūs pavadīja skolotāja Ilze Koļesnikova.

Darba kārtībā vispirms bija ekskursija pa Madonas Valsts ģimnāziju un iepazīšanās aktivitātes, vēlāk darbs grupās un pieredzes apmaiņa, bet pasākuma kulminācija bija seminārs „Spēļu metodes izmantošana skolēnu pašpārvaldes darbā”, kura laikā dalībnieki apguva spēļu metodes teoriju, kā arī paspēja izmantot iegūtās zināšanas praksē, veicot interesantus un aizraujošus uzdevumus. Semināru vadīja mag. psych. Solvita Lauka. Laikā, kamēr skolēniem tika vadīts seminārs, skolotājas aktīvi darbojās radošajā darbnīcā.

Domāju, ka šī bija neatsverama pieredze un pilnvērtīgi pavadīts laiks katram no pasākuma dalībniekiem, jo tā bija lieliska iespēja gan iegūt jaunas prasmes un iemaņas, gan iepazīt jaunus cilvēkus un iegūt jaunus kontaktus. Pateicamies Madonas Valsts ģimnāzijai par sirsnīgo uzņemšanu!

Skolēnu pašpārvaldes sabiedrisko attiecību komitejas vadītāja
Anna Alvīne Vītola