Erudīcijas konkurss

10. 02. Siguldā notika Valsts ģimnāziju skolēnu komandu erudīcijas konkurss „Ceļojums pa Eiropu”. Šo ceļojumu veidot palīdzēja  Siguldas Valsts ģimnāzijas kolektīvs, Siguldas novada dome, Siguldas novada domes Izglītības pārvalde,  SEB un Swedbank filiāles, kā arī daudzi  Siguldas uzņēmēji,  rūpējoties gan par konkursa norisi, gan balvu fondu. Konkursā pamatā piedalījās Vidzemes reģiona Valsts ģimnāzijas, bet tālāko ceļu pie mums mēroja Viļakas Valsts ģimnāzijas komanda.   

 Konkursā tika vērtēts skolēnu komandu sniegums  7 jomās – mūzikā, latviešu valodā un literatūrā, sociālajās zinātnēs, mākslā, dabaszinātnēs, matemātikā un sportā. Papildus notika sponsoru kārta, kurā jautājumus savās jomās uzdeva pasākuma sponsori  un komandu vizītkaršu konkurss. Skolotājs Alfons Saušs piedāvāja interesanti veidotu ātro jautājumu kārtu, kurā komandām pēc attēliem vajadzēja pazīt 20 Eiropas valstis.

Siguldas Valsts ģimnāzijas komandu konkursā pārstāvēja Liene Konošonoka (12.d), Mārtiņš Švalkovskis (12.a), Līva Mača (12.a), Dāvis Rocēns (12.a), Rihards Deičmanis (12.d) un Kristaps Krafts (12.a). Šie skolēni uzrādīja labāko rezultātu ģimnāzijas erudīcijas konkursa abās kārtās, vispirms iekļūstot pirmajā trijniekā kādā no 7 erudīcijas jomām, pēc tam uzrādot labāko rezultātu  vispārējā erudīcijas testā.

Konkurss noritēja ļoti spraigi un komandu vietas kopsavilkuma tabulā mainījās pēc katras jomas . Sevišķi spraiga cīņa par pirmajām vietām  izvērtās starp Jēkabpils, Siguldas un Madonas Valsts ģimnāziju komandām.  Šī gada konkursā erudītākā izrādījās Jēkabpils Valsts ģimnāzijas komanda, kura izvēlējās arī galveno balvu – lidojumu gaisa balonā. Otro vietu izcīnīja Siguldas Valsts ģimnāzijas komanda, balvā izvēloties lēcienu ar gumiju no gaisa vagoniņa, bet trešo vietu ieguvusī Madonas Valsts ģimnāzijas komanda  izvēlējās  lidojumu „Aerodium” gaisa tunelī.

Daudzveidīgas balvas saņēma visu skolu komandas – 3 stundas piedzīvojumu parkā „Mežakaķis”, iespēju pārbaudīt sevi piedzīvojumu trasē „Tarzāns”, SEB bankas dāvātās zibatmiņas, kā arī nobraucienus ar vučko Siguldas bobsleja un kamaniņu trasē.

Viesi ļoti atzinīgi novērtēja konkursa organizāciju, daudzveidīgos un interesantos jautājumus, kurus veidoja metodisko centru skolotāji, sevišķi atzīmējot  mūzikas kārtu, kuru vadīja ģimnāzijas un mākslu skolas pūtēju orķestris „Sudrabskaņa” Andra Muižnieka  vadībā un franču valodas skolotāja Inese Ērmane – Peiča.

Par ieguldīto darbu  konkursa sagatavošanā un norisē paldies Siguldas Valsts ģimnāzijas direktoram Vilnim Trupavniekam, kolēģiem, pasākuma vadītājiem –  Agnesei Livmanei, Zanei Zonnei, Jēkabam Simonovam, Krišjānim Polānam, kā arī  11.a klases skolēniem un viņu audzinātājai Ilzei Zīriņai –Eglītei.

Direktora vietniece metodiskajā darbā:  Vaira Siliņa