Svešvalodu MA Gulbenē

Siguldas novada svešvalodu metodiskā apvienība jauno gadu ir uzsākusi ar interesantas pieredzes uzkrāšanu. 20.janvārī krievu, vācu un angļu valodas skolotāji brauca pieredzes apmaiņā uz Gulbenes novada Gulbenes Valsts ģimnāziju pie svešvalodu skolotājiem. Tā nebija tikai  skolotāju tikšanās, bet arī lietderīga saruna ar ģimnāzijas direktori „pie apaļā galda”, kura pārvērtās interesantā un radošu domu diskusijā. Ar to vēl viss nebeidzās, jo ciemiņi tika izvadāti pa šaurajiem, bet ļoti mājīgajiem pils gaiteņiem. Bez tam mēs apmeklējām atklātās stundas pie trijiem  krievu valodas skolotājiem, vācu un angļu valodas skolotājiem, apspriedām stundas, dalījāmies pieredzē, apmainījāmies ar uzkrātajiem metodiskajiem materiāliem un gandarīti atgriezāmies mājās.

                                          Siguldas novada krievu valodas MA vadītāja
Valentīna Rišē.