Kārlis Švalbe piedalās 20.starptautiskajā Vides projektu olimpiādē

No 2012.gada 19. – 22.maijam Turcijā norisinājās 20.starptautiskā Vides projektu olimpiāde, kurā šogad piedalījās 50 valstu pārstāvji ar 125 projektiem. No Latvijas olimpiādē piedalījās Siguldas Valsts ģimnāzijas 12.klases skolēns Kārlis Švalbe ar projektu „Bakteriālās baterijas izveidošana un pārbaude” un Jaunsilavas pamatskolas 9. klases skolēns Daniels Ancāns ar projektu „Bišu populācijas nākotne”. Kārlis un Daniels bija interesanti noformējuši savus stendus un pārliecinoši aizstāvēja savus projektus, demonstrējot arī labas angļu valodas prasmes.Šogad olimpiādē bija veiktas izmaiņas projektu vērtēšanas organizēšanā. Žūrijas komisijā piedalījās tikai 25 valstu pārstāvji un katru projektu vērtēja tikai trīs žūrijas komisijas grupas. Šāda vērtēšanas kārtība samazināja skolēnu noslodzi, taču samazināja arī vērtējumu objektivitāti, jo katru projektu kopumā novērtēja tikai deviņi žūrijas komisijas locekļi. Iepriekšējos gados skolēni uzstājās sešas reizes, saņemot vērtējumu no vismaz 30 žūrijas komisijas locekļiem.

Pateicība skolotājām Maijai Ancānei (Jaunsilavas pamatskola) un Līgai Sausiņai (Siguldas Valsts ģimnāzija) par atbalstu skolēniem projektu izstrādē un sagatavošanā starptautiskajai olimpiādei.
Pateicība ir jāizsaka arī Līvānu un Siguldas novada pašvaldībām, kuras finansiāli atbalstīja savu novadu skolēnu dalību olimpiādē. Olimpiādes organizatori pilnībā apmaksā dalībnieku uzturēšanās izmaksas olimpiādes norises laikā, taču katrai dalībvalstij ir jāsedz dalībnieku ceļa izdevumi un uzturēšanās izdevumi par papildus dienu, kuru olimpiādes dalībnieki pavada Turcijā, ja nav iespējams atgriezties mājās olimpiādes noslēguma dienā.

Dalība šajā olimpiādē dod iespēju Latvijas skolēniem ne tikai demonstrēt savus izstrādātos projektus un iepazīt citu valstu vides problēmas, bet arī iepazīstināt citu valstu jauniešus ar Latviju, jo daudzi par mūsu valsti uzzina pirmo reizi tieši šajā olimpiādē.

Informāciju sagatavoja:
Velga Kakse,
VISC Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas
vecākā referente un starptautiskās
Vides projektu olimpiādes žūrijas locekle

Avots:© www.sigulda.lv

9 thoughts on “Kārlis Švalbe piedalās 20.starptautiskajā Vides projektu olimpiādē

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.