Siguldas Valsts ģimnāzija – labākā ģimnāzija pilsētu ģimnāziju grupā

Centralizēto eksāmenu rezultāti ir būtisks priekšnosacījums veiksmīgām augstākās izglītības iespējām. Skolēnu sasniegumi centralizētajos eksāmenos ir viens no galvenajiem rādītājiem, pēc kuriem vērtē skolu darba kvalitāti. 29. oktobrī Latvijas Nacionālajā operā  ar svinīgu pasākumu noslēdzās 2012. gada Draudzīgā aicinājuma skolu reitinga konkurss. Šajā reitingā skolas tiek sarindotas pēc sasniegumiem centralizētajos eksāmenos. Vidējās izglītības iestādes tiek iedalītas 6 grupās: lielo pilsētu ģimnāzijas, pilsētu ģimnāzijas, lielo pilsētu vidusskolas, pilsētu vidusskolas, lauku skolas un specializētās skolas.

 Siguldas Valsts ģimnāzija jau otro gadu ieņem pirmo vietu vairākās nominācijās pilsētu ģimnāziju grupā:

2011. gadā

1.vieta kopvērtējumā
1.vieta latviešu valodas CE
1.vieta vēstures CE

2012. gadā

1.vieta kopvērtējumā
1.vieta latviešu valodas CE
1.vieta dabaszinātņu mācību priekšmetu (bioloģija, fizika, ķīmija) CE

Lai skolēni gūtu augstus sasniegumus, ir jāiegulda pamatīgs un regulārs darbs ne tikai mācību stundās, bet arī konsultācijās. Paldies visiem skolotājiem, kuri devuši savu ieguldījumu, gatavojot skolēnus centralizētajiem eksāmeniem!Latviešu valodas, angļu valodas un matemātikas eksāmeni ir obligāti – tie jākārto visiem vidusskolēniem. Citus centralizētos eksāmenus vidusskolēni liek pēc izvēles, atbilstoši turpmākās izglītības vajadzībām. Lai iekļūtu reitingā izvēles eksāmenu priekšmetos,  eksāmens jākārto vismaz 10 % no visiem noteiktā mācību gada 12. klašu beidzējiem. Šī iemesla dēļ 2010./11.m.g. reitingā neiekļuva dabaszinātņu mācību priekšmeti, bet šogad (2011./12.m.g.) – vēsture, neskatoties uz to, ka mūsu skolēnu sasniegumi bija ļoti augsti. No izvēles eksāmenu priekšmetiem Siguldas VĢ skolēni tradicionāli visvairāk liek bioloģijas, fizikas un vēstures eksāmenu. Dabaszinātņu mācību priekšmetos reitings veidojas, summējot kopā visu triju mācību priekšmetu eksāmenu rezultātus.

 

Sagatavoja Ina Krūmiņa, Inguna Vuškāne un Līga Sausiņa, Siguldas VĢ direktora vietnieces izglītības jomā

 

Vairāk par konkursu var uzzināt http://www.konkurss.lv/
Raksts sigulda.lv – http://www.sigulda.lv/public/lat/jaunumi/6341/

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.