Skolotāju diena Siguldas Valsts ģimnāzijā

Būt par skolotāju ir kas īpašs un mazliet neparasts. Skolotājs ir tas, kurš virza, rosina, mudina un atklāj skolēniem ne vien jaunas zināšanas un prasmes mācību priekšmetā, bet arī dzīves patiesības un gudrības. Skolotājiem šī diena ir iespēja apzināties savu nozīmīgo lomu pārmaiņu procesos, gan darbā, gan dzīvē, tāpēc šogad Siguldas Valsts ģimnāzijas Skolēnu parlaments skolā uzsāka jaunu tradīciju, sveicot savus brīnišķīgos skolotājus.

Tiem tika dāvāta iespēja kaut uz brīdi atgriezties skolas solos, bet jauno skolotāju lomās iejutās skolēnu parlamenta pārstāvji Kristīne Štikāne, Signe Nuķe, Beatrise Šteina, Zane Ķēde, Diāna Deisone, Elīna Lūze Vītola, kā arī Ralfs Miķelsons, direktora tēlā.

Skolotājus sadalīja par trim klasēm, kur tos sagaidīja 2 jaunās skolotājas. Šīs stundas laikā skolotājiem bija jāatsvaidzina savas iemaņas spēlēs „Mēmais šovs” un „Kas? Kur? Kad?”, kā arī bija jāpierāda savas zināšanas viktorīnā, kura sastāvēja no 29 āķīgiem jautājumiem.

Jaunās skolotājas saskārās ne ar vienu vien izderību, kā arī direktors Miķelsons ar savu visu redzošo aci raudzīja, lai klasēs būtu kārtība, un kavētāji, nepaklausīgie skolnieki iekļuva viņa melnajā sarakstā un rakstīja paskaidrojumus.

Pēc atgriešanās no ceļojuma pagātnē skolotājiem tika veltīts arī svinīgs pasākums ar muzikālo sveicienu, ko sagatavoja Agnese Livmane, Armands Liniņš, Marta Bleija, Laura Veinberga, Santija Laizāne un Guntis Kursišs. Dienas piedzīvojumus skolotāji pārrunāja baudot kūku un malkojot kafiju.

 Ralfa Miķelsona, kurš iejutās direktora tēlā 5. oktobrī,atskaite par tās dienas notikumiem.

„Mācību darbs visās klasēs noritēja normas robežās. Direktors pēc zvana, pa skolas gaiteņiem klīstot, noķēra un savā melnajā sarakstā atzīmēja piecas skolnieces – I. Celmiņu, I. Lapacinsku, S. Vītolu, K.Trifānovu un I.Upīti-Dambīti, kas ieraugot direktoru mainīja savu kustības virzienu un devās uz klasi pa citu ceļu. 3. stāva klasi direktoram nācās apmeklēt visbiežāk, jo skolēni uzvedās skaļi un atkārtoti traucēja mācību darbu. Skolniece Upīte-Dambīte stundas laikā ēda ābolu, nēsāja galvassegu, pārvietojās pa klasi, lietoja mobilo tālruni, patvaļīgi atvēra logu un vairakkārt tika pieķerta uzturoties ārpus klases telpām, kā arī ar skolnieci Komorkoviču apgalvoja, ka stunda ir garlaicīga. No Upītes-Dambītes tika saņemts paskaidrojums un viņai nācās doties pie direktora. Abās pārējās klasēs lieli pārkāpumi netika konstatēti. Tika saņemts viens iesniegums direktoram par 3 ieskaitēm un viens paskaidrojums no R. Tikuma par direktora ūsu īstuma apšaubīšanu.”

 

Visas pasākuma bildes pieejamas   “Skolotāju diena 05.10.2012.”

Siguldas Valsts ģimnāzijas Skolēnu parlamenta Prese komitejas vadītāja
Anna Alvīne Vītola