Siguldas novada skolēnu radoši pētniecisko darbu vēsturē konkursa „Cilvēks un karš. Karu radītās pārmaiņas Latvijas iedzīvotāju dzīvē” nolikums

Konkursa mērķis:

veicināt Siguldas novada  un Latvijas vēstures izzināšanu, skolēniem apzinot un analizējot vēstures avotus un izstrādājot radošu vai pētniecisku darbu.

Konkursa uzdevumi:

1) veidot vēstures avotu apzināšanas, apkopošanas, analīzes un interpretēšanas prasmes;
2) attīstīt prasmi izveidot radoši pētniecisko darbu dažādās formās.

Konkursa dalībnieki:
Siguldas novada skolu 5. – 9. klašu skolēni.
Darbi tiek vērtēti divās grupās:
1. grupa: 5.-7. klase;
2. grupa: 8.- 9. klase.
Darbs veicams individuāli vai pārī.

Darba noformējums:

Radošais darbs var tikt izpildīts kā plakāts, makets, spēle, ceļvedis, fotoalbums utt.

Idejas darba izstrādei var skatīties Vēstures skolotāju biedrības mājas lapā vsb.lv – ieteikumi konkursa „Vēsture ap mums” dalībniekiem.

Darbu iesniegšana:
Darbus līdz 2014. gada 10. janvārim iesniegt Siguldas Valsts ģimnāzijas Informatīvi metodiskajā centrā, kur tiks izveidota darbu izstāde.

Uzvarētāju apbalvošana: 2014.gada 23.janvārī  15.20. SVĢ IMC.

Konkursa uzvarētājus noteiks darbu izstādes apmeklētāju balsojums un skolotāju žūrija.

Labākie darbi piedalās Latvijas mēroga konkursā „Vēsture ap mums”.

Konkursa organizētāji:

Siguldas novada domes Izglītības pārvalde

Siguldas novada Sabiedrisko zinību skolotāju metodiskā apvienība

Siguldas Valsts ģimnāzijas IMC

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.