Siguldas novada skolēnu radoši pētniecisko darbu vēsturē konkursa „Cilvēks un karš. Karu radītās pārmaiņas Latvijas iedzīvotāju dzīvē” nolikums

Konkursa mērķis:

veicināt Siguldas novada  un Latvijas vēstures izzināšanu, skolēniem apzinot un analizējot vēstures avotus un izstrādājot radošu vai pētniecisku darbu.

Konkursa uzdevumi:

1) veidot vēstures avotu apzināšanas, apkopošanas, analīzes un interpretēšanas prasmes;
2) attīstīt prasmi izveidot radoši pētniecisko darbu dažādās formās.

Konkursa dalībnieki:
Siguldas novada skolu 5. – 9. klašu skolēni.
Darbi tiek vērtēti divās grupās:
1. grupa: 5.-7. klase;
2. grupa: 8.- 9. klase.
Darbs veicams individuāli vai pārī.

Darba noformējums:

Radošais darbs var tikt izpildīts kā plakāts, makets, spēle, ceļvedis, fotoalbums utt.

Idejas darba izstrādei var skatīties Vēstures skolotāju biedrības mājas lapā vsb.lv – ieteikumi konkursa „Vēsture ap mums” dalībniekiem.

Darbu iesniegšana:
Darbus līdz 2014. gada 10. janvārim iesniegt Siguldas Valsts ģimnāzijas Informatīvi metodiskajā centrā, kur tiks izveidota darbu izstāde.

Uzvarētāju apbalvošana: 2014.gada 23.janvārī  15.20. SVĢ IMC.

Konkursa uzvarētājus noteiks darbu izstādes apmeklētāju balsojums un skolotāju žūrija.

Labākie darbi piedalās Latvijas mēroga konkursā „Vēsture ap mums”.

Konkursa organizētāji:

Siguldas novada domes Izglītības pārvalde

Siguldas novada Sabiedrisko zinību skolotāju metodiskā apvienība

Siguldas Valsts ģimnāzijas IMC

50 thoughts on “Siguldas novada skolēnu radoši pētniecisko darbu vēsturē konkursa „Cilvēks un karš. Karu radītās pārmaiņas Latvijas iedzīvotāju dzīvē” nolikums

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.