Reģionāla metodiska konference „Daudzveidīgs mācību process – ceļš uz kvalitatīvu izglītību”

2014.gada 7.novembrī
Siguldas Valsts ģimnāzijā
K.Barona ielā 10.

PIETEIKŠANĀS DALĪBAI KONFERENCĒ (LĪDZ 4.NOVEMBRIM)

9.00 – 9.30 Dalībnieku ierašanās un reģistrācija

9.30 – 11.30 Plenārsēde

9.30 – 9.40 Konferences atklāšana.
9.40 – 9.50 Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora Vilņa Trupavnieka apsveikums.
9.50 – 10.00 Siguldas novada Domes priekšsēdētāja vietnieces Līgas Sausiņas uzruna.
10.00 – 10.40 „21. gadsimta Latvijas skolēns dažādu pētījumu skatījumā un Latvijas izglītības stratēģijas” – Ineta Īvāne IZM Izglītības departamenta direktora vietniece vispārējās izglītības jomā.
10.40 – 11.30 „Daudzveidīgs mācību process kā atbalsts pozitīvai skolēnu mācību motivācijai – Dr. psych. Baiba Martinsone, Latvijas Universitātes docente.

11.30 – 12.00 Kafijas pauze

12 00. – 15.00 Radošās darbnīcas

 1. Matemātika vadītāja Daiga Jēkabsone (21 – 41 kab.)
 • „Plastilīna izmantošanas iespējas ģeometrijas apguvē” – Jānis Mencis, Latvijas Universitātes asociētais profesors.
 • „Viens uzdevums – dažādas pieejas” – Aira Kumerdanka, Latvijas Universitātes pasniedzēja.
 • „Skaitļošana un interesanti rezultāti” – Inese Boze, DA Cēsu Valsts ģimnāzijas skolotāja.
 1. Sociālās zinātnes vadītāja Anita Ūdre ( 22 – 35 kab.)
  • “Militārais faktors vēstures skaidrošanā” – Kārlis Dambītis, Latvijas Kara muzeja galvenais speciālists.
  • “Starppriekšmetu saikne sabiedrisko zinību priekšmetos” – Inese Berga, Siguldas Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja.
  • „Vēsturiskā tiesa kā mācību metode” – Inese Berga, Inta Romanovska, Siguldas Valsts ģimnāzijas vēstures skolotājas.
  • „Elektronisko mācību materiālu „Prezidenta statuss Latvijā” izmantošana mācību procesā” – Anita Ūdre, Siguldas Valsts ģimnāzijas sociālo zinību skolotāja.
 1. Latviešu valoda un literatūra – vadītāja Inguna Vuškāne (21 – 39 kab.)
 • “Metodiskas idejas ceļā uz domrakstu” – Kaspars Špūle, VISC vecākais referents.
 1. Angļu valodavadītāja Ineta Dvinska (21- 19 kab.)
 • „Preparing secondary students for speaking” – Dace Miška , ELT Oxford University Press vadītāja Latvijā.
 • „Learning Vocabulary” – Dace Miška , ELT Oxford University Press vadītāja Latvijā.
 1. Krievu valodavadītāja Valentīna Rišē (21 – 16 kab.)
 • „Методическая разработка урока по русскому языку (как иностранному) в 10 классе (уч.комплект “Путь”).” Тема – “Заседание клуба “Полиглот” – Gaļina Berežkova, Siguldas pilsētas vidusskolas krievu valodas skolotāja.
 • Методическая разработка урока по русскому языку (как иностранному) в 12 классе (уч.комплект “Путь”).Тема – “Прогулки по Москве. Садовое кольцо” – Gaļina Berežkova, Siguldas pilsētas vidusskolas krievu valodas skolotāja.
 • “Как учить стихи в основной и средней школе” – Valdemaras Mikšis, Siguldas Valsts ģimnāzijas krievu valodas skolotājs.
 • „Jaunākās metodes krievu valodas kā svešvalodas mācīšanā” – E.Kamoliņa, Gaļina Berežkova, Siguldas 1.pamatskolas un Siguldas pilsētas vidusskolas krievu valodas skolotājas.
 1. Dabaszinātnes – vada Līga Sausiņa (22 – 14 kab.)
 • „Eksperimenti un demonstrējumi 5.klases dabaszinību kursā” – Vēsma Vijupe, Pumpuru vidusskolas bioloģijas skolotāja.
 • „Demonstrējums kā metode ķīmijas mācību stundā” – Doc.,dr. ķīm. Jāzeps Logins, LU Ķīmijas fakultātes pasniedzējs.
 1. Vizuālā māksla un mājturība – vada Kristīne Apine (20 – 03 kab.)
 • “Izglītojamo sasniegumu vērtēšana mākslas priekšmetos” – Ilze Kadiķe, VISC vecākā referente.
 • “No zīmes un simbola līdz zīmolam” – Ilze Kadiķe, VISC vecākā referente.
 1. Fizika – vada Jānis Bukins (22 – 24 kab.)
 • „Astronomija citos fizikas tematos – metodes un paņēmieni” – Inese Dudareva,LU Eksperimentālās fizikas katedras lektore un Ausma Bruņiniece, Pumpuru vidusskolas fizikas skolotāja.
 • „Skolēnu pētnieciskā darbība fizikā vidusskolā, izmantojot sensorus” – Aivars Eriņš, „Hansatrade” pārstāvis.
 • „Mikrotik” rūteru izmantošanas iespējas datortīklu veidošanā.” – Andrejs Miķis, Smiltenes ģimnāzijas fizikas skolotājs.

  9. Mūzika – vada Evija Rozena (23-14 kab.)

 • Dziesmu nošu rakstība izmantojot Powerpoint programmu – Atis Priedītis, mūzikas pasniedzējs.
 • Gatavošanās mūzikas stundām, veidojot prezentācijas Powerpoint programmā – Atis Priedītis, mūzikas pasniedzējs.

15.00 – 15.30 Darba grupu prezentācijas un konferences noslēgums

 

PIETEIKŠANĀS DALĪBAI KONFERENCĒ (LĪDZ 4.NOVEMBRIM)

Siguldas Valsts ģimnāzijas
direktora vietniece metodiskajā darbā
Vaira Siliņa
Telefons: 28353819
E-pasts: vaira.silina@svg.lv

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.