Reģionāla metodiska konference „Daudzveidīgs mācību process – ceļš uz kvalitatīvu izglītību”

Siguldas Valsts ģimnāzijas kolektīvs 7.novembrī organizēja reģionālu metodisku konferenci  „Daudzveidīgs mācību process – ceļš uz kvalitatīvu izglītību” . Konferencē piedalījās  112 pedagogi no Siguldas Valsts ģimnāzijas, Siguldas novada un citu tuvāku un tālāku novadu skolām.

Kāds ir 21. gadsimta skolēns? Vai skolas uzdevums ir audzināt digitālās pasaules pilsoni?  Cik plašam jābūt valsts noteiktajam „rāmim” un cik liela skolas autonomija  nepieciešama? Kādai jāizskatās nākotnes skolai?  Par šiem un citiem jautājumiem konferences dalībniekus domāt rosināja Ineta Īvāne –  IZM Izglītības departamenta direktora vietniece vispārējās izglītības jomā.

Plenārsēdes lektore Latvijas Universitātes docente dr. psych. Baiba Martinsone rosināja atsaukt atmiņā to, cik dažādi ir mūsu skolēni,  un ar praktiskiem piemēriem pierādīja metožu daudzveidības nepieciešamību mācību procesā. Viņa atklāja arī tās psiholoģiskās izmaiņas skolēnu uztverē un domāšanā, kas attīstījušās  mūsdienu skolēniem, lielu daļu laika pavadot virtuālajā pasaulē. Lektore uzsvēra, ka jebkurā izglītības posmā svarīgas ir skolēna zināšanas, jo tikai uz noteiktu zināšanu bāzes ir iespējams attīstīt prasmes. B. Martinsone dalījās savā pieredzē arī kā  augstskolas pasniedzēja, kura  saskārusies ar studentu neprasmi pārfrazēt tekstu, izteikt izlasīto saviem vārdiem un lūdza skolotājus pievērst lielāku uzmanību skolēnu prasmei darbā ar tekstu.

Pēc plenārsēdes skolotāji praktiski izmēģināja dažādas  mācību metodes 9 radošajās darbnīcās. Savās atsauksmēs pēc konferences skolotāji teica paldies par iegūtajām jaunajām idejām, plašāku skatījumu uz metožu daudzveidību; iespēju iepazīt kolēģus un viņu pieredzi; jaunāko informācijas tehnoloģiju izmantošanā; idejām kā iesaistīt stundas darbā dažāda līmeņa skolēnus; iespējām skolēniem piedāvāt konferences darbā gūtās atziņas, bet pats svarīgākais skolotāju skatījumā ir konferences inovatīvās idejas, metodiskie ieteikumi  un to  praktiskā pielietojamība darbā.

konf20142153 (18)

Daudzi skolotāji uzsvēra, ka konferences gaitā ir guvuši apstiprinājumu tam, ka strādā pareizā virzienā un novērtēja konferenci arī kā emocionālu lādiņu turpmākajam darbam.

Paldies Siguldas novada domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras un sporta jautājumos Līgai Sausiņai, Siguldas novada domes Izglītības pārvaldes vadītājai Maijai Bruģei, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktoram Vilnim Trupavniekam, mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītājiem un kolēģiem par sniegto atbalstu konferences organizēšanā.

 

Vaira Siliņa
Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.