Siguldas Valsts ģimnāzija iegūst četras nominācijas Draudzīgā Aicinājuma skolu reitingā 2014 [papildināts]

Pirms Latvijas Valsts svētkiem Vidzemes koncertzālē Cēsīs tika sadalītas Draudzīgā aicinājuma Skolu reitinga 2014 nominācijas. Skolas tika izvērtētas pēc skolēnu gūtajiem rezultātiem centralizētajos eksāmenos, tika vērtēts katrs mācību priekšmets (latviešu valoda, matemātika, angļu valoda, dabas zinātnes, kā arī vēsture) un skolas kopvērtējumā.

Izcilus sasniegumus esam ieguvuši vēsturē, izcīnot absolūti labākās skolas nomināciju un iegūstot galveno balvu – metālā izstrādāto mazo PŪCI (skolotājas- Inese Berga un Inta Romanovska).

„Lai skolēni sekmīgi nokārtotu  eksāmenu vēsturē, ir nepieciešams ar viņiem strādāt papildus. Gandarījumu darbā sagādā tas, ka skolēni mācās ne tikai atzīmju dēļ, bet arī tāpēc, ka viņi saprot vēstures zināšanu nozīmību savās turpmākajās studijās un darbā, jo vēstures eksāmens kopumā balstās ne tikai uz faktu atcerēšanos, bet vairāk uz analītisko domāšanu un pilsoniskās pārliecības veidošanu. Šajā mācību gadā vēstures skolotājas saņēmušas arī sava darba novērtējumu –  Siguldas novada atzinības rakstus par profesionālo meistarību, gatavojot skolēnus valsts pārbaudes darbiem un ieguldījumu darbā ar talantīgiem skolēniem.” (Sabiedrisko zinību MC vadītāja A.Ūdre)

Augstus sasniegumus iepriekšējā mācību gadā esam sasnieguši arī latviešu valodā, iegūstot nomināciju – labākā skola pilsētu ģimnāziju grupā ( skolotāji – Ina Krūmiņa, Ilze Zīriņa-Eglīte, Inta Janule).

„Gribētos uzsvērt, ka būt labi sagatavotam latviešu valodas eksāmenam nozīmē ne tikai zināt gramatikas likumus, bet būt cilvēkam ar plašu redzesloku, ar spēju paust savu argumentētu viedokli, būt vispusīgi domājošam un garīgi attīstītam cilvēkam. Ikviens saprot, ka tas nav iegūstams bez pamatīga darba. Tāpēc, domājot ne tikai par eksāmenu, bet jau daudz plašākā kontekstā, bažas mūsos raisa lielas sabiedrības daļas, tai skaitā arī skolēnu, vēlme gūt ātru un viegli sasniedzamu rezultātu bez lielākas piepūles. Ar šo problēmu saistītas galvenās grūtības ikdienas darbā. Taču augstais novērtējums dod mums spēkus turpināt strādāt un stiprina pārliecību, ka ejam pa pareizo ceļu.” (Latviešu valodas MC vadītāja Ilze Zīriņa-Eglīte)

Priecājamies par iegūto nomināciju angļu valodā – labākā skola pilsētu ģimnāziju grupā (skolotāji: Iveta Vārpiņa, Ineta Dvinska, Daina Bērziņa, Irēna Ivanova).

„Eksāmens angļu valodā ir sarežģīts, jo tajā tiek pārbaudītas dažādas prasmes un skolēniem jāspēj parādīt sevi ļoti augstā līmenī. Te savu ieguldījumu devuši arī mūsu novada pamatskolu skolotāji, kuri mācījuši skolēnus līdz 9. klasei. Ir ieguldīts patiešām liels darbs, bet lielākais gandarījums ir saņemt to atpakaļ. Mūsu absolventi, pirmā kursa studenti, ir labi sagatavoti studijām, daži veiksmīgi turpina savu izglītību arī ārzemēs. Bet lielākais prieks ir par katra skolēna individuālo izaugsmi, nevis viņa iegūto līmeni eksāmenā.” (Svešvalodu MC vadītāja Ineta Dvinska )

Siguldas Valsts ģimnāzija ieguva visu nomināciju kopvērtējumā augsto 1. vietu pilsētu ģimnāziju grupā, saņemot galveno balvu – metālā izstrādāto PŪCI – un diplomu ģimnāzijas vadībai par izcilu mācību darba organizāciju; blakus mums atrodas Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, kura ieguva 1. vietu lielo pilsētu ģimnāziju grupā.

Esam ļoti gandarīti par mūsu skolēnu un skolotāju darba rezultātiem un to novērtējumu. Lepojamies, ka esam skola ar stabilām vērtībām un tradīcijām un profesionāliem skolotājiem. Šis augstais skolas darba novērtējums ir kā dāvana Latvijas Valsts svētkos mūsu Siguldai, mūsu novadam.

 Inguna Vuškāne,
Ina Krūmiņa
Siguldas Valsts ģimnāzijas
direktora vietnieces izglītības jomā

 

 

 

 

 

 

One thought on “Siguldas Valsts ģimnāzija iegūst četras nominācijas Draudzīgā Aicinājuma skolu reitingā 2014 [papildināts]

  1. Venta De Cialis Tadalafil [url=http://cialibuy.com]Buy Cialis[/url] Prix Levitra Liege Overdose Amoxicillin Propecia Side Effects Merck

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.