Skolēnu radoši pētniecisko darbu konkurss vēsturē

Aicinām 7.-9.klašu skolēnus piedalīties Siguldas novada skolēnu radoši pētniecisko darbu vēsturē konkursā „Pieskāriens vēsturei. Lietas – pagātnes liecinieces” .

Konkursa mērķis:
veicināt savas ģimenes, Siguldas novada  un Latvijas vēstures izzināšanu, skolēniem apzinot un analizējot vēstures avotus un izstrādājot radošo vai pētniecisku darbu.

Konkursa uzdevumi:
1) veidot vēstures avotu apzināšanas, apkopošanas, analīzes un interpretēšanas prasmes;
2) attīstīt prasmi izveidot radoši pētniecisko darbu dažādās formās.

 

Konkursa dalībnieki:
Siguldas novada skolu 5. – 9. klašu skolēni.
Darbi tiek vērtēti divās grupās:
1. grupa: 5.-7. klase;
2. grupa: 8.- 9. klase.
Darbs veicams individuāli vai pārī.

Darba noformējums:
Radošais darbs var tikt izpildīts kā plakāts, makets, spēle, ceļvedis, fotoalbums utt., tam jāpievieno pētījuma gaitas apraksts.

Idejas darba izstrādei var skatīties Vēstures skolotāju biedrības mājas lapā vsb.lv – ieteikumi konkursa „Vēsture ap mums” dalībniekiem.

Darbu iesniegšana:
Darbus līdz 2015. gada 9. janvārim iesniegt Siguldas Valsts ģimnāzijas Informatīvi metodiskajā centrā, kur tiks izveidota darbu izstāde.

Pēc izstādes darbi tiek atdoti atpakaļ autoriem.

Uzvarētāju apbalvošana:
Konkursa uzvarētājus noteiks skolotāju žūrija. Konkursa dalībnieku apbalvošana notiks Siguldas VĢ IM centrā 2015.gada  janvārī 15.10.

Labākie darbi piedalās Latvijas mēroga konkursā „Vēsture ap mums”.

Lai atvieglinātu skolēnu pētniecisko darbību, esam izstrādājušas pētījuma “palīgu” – darba lapu.

Lieta- pagātnes lieciniece

1.Lietas nosaukums.
2.Lietas raksturojums, apraksts (izskats, materiāls saglabāšanās pakāpe, lielums utt.).
3.Lietas izgatavotājs, izdevējs.
4.Uz kādu laika posmu attiecas? Kā to var noteikt?
5.Kur un kā tikusi pielietota?
6.Lietas pašreizējais īpašnieks, kur lieta glabājas.
7.Kāpēc izpētei izvēlēta tieši šī lieta? (Lietas „ stāsts”)
8.Par kādiem vēstures procesiem lieta vēsta?
9.No kādiem vēstures avotiem un literatūras iegūtas papildus ziņas par lietu? Kādas ir šīs ziņas?

 

Veiksmi darbā!

Vēstures skolotājas
I.Berga, I.Romanovska

185 thoughts on “Skolēnu radoši pētniecisko darbu konkurss vēsturē

  1. Where To Order Zentel Pills Secure Ordering Over Night [url=https://buyciallisonline.com/#]cialis online prescription[/url] 30 Mg Accutane From Canada Online cialis coupons Propecia Without Prescription

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.