Reģionāla metodiska konference – “IKT mūsdienu skolā – nepieciešamība un risinājumi”

2015. gada 27. oktobris
Siguldas Valsts ģimnāzijā
Barona ielā 10

Plenārsēdes prezentācijas:

Reģionāla metodiska konference

“IKT mūsdienu skolā – nepieciešamība un risinājumi”

2015. gada 27. oktobris
Siguldas Valsts ģimnāzijā
K. Barona ielā 10

9.00 – 9.30 Reģistrācija, rīta kafija

9.30 – 12.00  Plenārsēde

 

9.30 – 9.40 –  Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēnu un direktora R.Kalvāna apsveikums konferences dalībniekiem

9.40 – 9.50 –  “IKT izmantošanas mācību procesā nozīme mūsdienu skolā” – Līga Sausiņa, Siguldas novada Domes priekšsēdētāja vietniece

9.50 – 10.30 – “IKT izmantošanas mācību procesā psiholoģiskie aspekti” – Baiba Martinsone, Dr. psych., LU docente,  klīniskā psiholoģe

10.30 – 11.10 – “Izaicinājumi un risinājumi digitālām mācību procesam daudzekrānu klasē” – Aivars Gribusts, “Lielvārds”  valdes priekšsēdētājs

11.10 – 11.40 – “Mobilās tehnoloģijas mācību stundā – jēgpilnas izmantošanas daudzveidīgās iespējas” – Frīdis Sarcevičs, Auces vidusskolas direktora vietnieks

11.40 – 12.00 – Projekta “Samsung Skola nākotnei” pieredze Valmieras Valsts ģimnāzijā – Indra Caune, Valmieras Valsts ģimnāzijas informātikas skolotāja, metodiskās apvienības vadītāja.
12.00 – 12.30 Kafijas pauze

12.30 – 15.30  Darbs interešu grupās

 

Latviešu valoda un literatūra (21-39 kab.)

12.30 – 15.30 “Plašetdatoru piedāvātās iespējas mācību procesā. Latviešu valodas aģentūras izstrādāto mācību materiālu izmantošana latviešu valodas apguves procesā”  – Ilze Auziņa, Dr. psihol., LU Mākslīgā intelekta laboratorijas vadošā pētniece

Matemātika (23-15 kab.)

12.30 – 13.50 “Tehnoloģijas produktīvai sarunai par matemātiku” – Mārtiņš Kālis, programmas “Iespējamā misija” direktors

13.50 – 14.30 “Digitālās spēles matemātikā 7. – 9. klasei” – Sintija Rūze, A. Upīša Skrīveru vidusskolas matemātikas skolotāja

14.30 – 15.30 “Interneta resursu daudzveidīga izmantošana matemātikas stundās”– Inese Dudareva,  LU Fizikas un matemātikas fakultātes lektore

Fizika un informātika (23-13 kab.)

12.30 – 14.00 “Tiešsaistes (interneta) sadarbības, balsošanas un  testa rīki mācību procesā” – Frīdis Sarcevičs,  Auces vidusskolas direktora vietnieks

14.00 – 15.30 “Eduspace vides izmantošana fizikas mācību procesā”  – Valdis Zuters, Tukuma Raiņa ģimnāzijas fizikas skolotājs

 

Svešvalodas (21-19 kab.)

12.30 -13.30  “Lasīšanas un klausīšanās prasmju attīstīšana valodu apguvē”– Vita Kalnbērziņa, LU Humanitāro zinātņu fakultātes asociētā profesore

13.30 – 15.30 “Viedtālruņi un planšetdatori mācību procesa un atgriezeniskās saites organizēšanai svešvalodu mācību stundā”  – Biruta Pjalkovska, SIA “Baltijas Biroju Tehnoloģijas”

Sabiedriskās zinātnes (23-26 kab.)

12.30 – 15.30 “Kompetences sabiedrisko zinātņu mācību priekšmetos saistībā ar IKT” – Vilnis Purēns, ”RaKa” galvenā redaktora vietnieks

Ķīmija, bioloģija (22-14 kab.)

12.30 – 13.30 “Daudzveidīga animāciju izmantošana dažādos mācību stundas posmos” – Līga Sausiņa, Siguldas novada bioloģijas un ķīmijas skolotāju MA vadītāja

13.30 – 14.30 “Mobilo tehnoloģiju izmantošanas iespējas, plānojot un organizējot mācību stundu – Jāzeps Logins, Dr. chem., LU Ķīmijas fakultāte

14.30 – 15.30 “IT izmantošanas iespējas ķīmijas stundās un materiālu izstrādē ķīmijā” – Alvis Zvirgzdiņš, mag. chem., Siguldas Valsts ģimnāzijas un Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas ķīmijas skolotājs; Kaspars Veldre, Dr.chem., Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas ķīmijas skolotājs

Māksla, mājturība un tehnoloģijas (20-03 kab.)

12.30 – 14.00 “Māksla mums apkārt. Tehnoloģiju izmantošana mākslas darba radīšanā” – Bruno  Bahs, Bauskas Valsts ģimnāzijas un Lielupes vidusskolas vizuālās mākslas skolotājs

14.00 – 14.30 “Vienkāršu animāciju veidošana, izmantojot dažādus izteiksmes līdzekļus” – Laima Akmentiņa, Rīgas centra daiļamatniecības pamatskolas skolotāja

14.30 – 15.10 “IT kompetences attīstīšanas iespējas mājturības un tehnoloģiju mācību procesā”- Dace Sondare, Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra Pedagogu kompetenču attīstības nodaļas galvenā speciāliste

15.10 – 15.30 „Aktualitātes metodiskajā darbā” – Ilze Kadiķe, VISC vecākā referente

Sākumskola

12.30 – 13.00 “IT izmantošana mācību procesā sākumskolā”– Laurenču sākumskolas pieredze

13.00 – 14.00 Siguldas pilsētas vidusskolas skolotāju un bērnu prezentācija
par starptautisko projektu ERASMUS+ realizēšanu sākumskolā

14.00 – 14.30 Rokdarbu darbnīca – konstruēšanas darbi mājturības stundai

14.30 – 15.30 Mērām, salīdzinām, secinām dabaszinībās pētnieciskajos darbos – Zina Jonušaite un Andris Gribusts, Kompetences centrs – “Lielvārds”

14.30 – 15.30 Digitālie mācību materiāli sākumskolā – Egina Birzgale un Ināra Dzērve, Kompetences centrs – “Lielvārds”

Sports (30 – 34 kab.)

12.30 – 15.30 “Bērnu fiziskā attīstība atsevišķos vecuma posmos. Fiziskā aktivitāte un bērnu psihiskā attīstība. Traumas. Ārstnieciskās vingrošanas kompleksi”  – Linda Līce, .fizioterapeite

15.30 – 16.00 Darba grupu prezentācijas, konferences noslēgums

3 thoughts on “Reģionāla metodiska konference – “IKT mūsdienu skolā – nepieciešamība un risinājumi”

  1. Vai varu pieteikties uz semināru?
    Esmu no SPV, Dace Mitrofanova, pēcpusdienā mani interesē Svešvalodu grupa.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.