Siguldas Valsts ģimnāzijā noslēgusies pašvērtējuma ziņojuma 2011.-2015.gadam izstrāde

Vērtējot skolas darbības kvalitāti tādās jomās kā mācību sasniegumi, atbalsts izglītojamajiem, skola vide, vadības darbs u.c., pašvērtējuma ziņojumā atspoguļoti sasniegtie rezultāti un turpmākās attīstības vajadzības. Ziņojuma ietvaros interesenti var iepazīties ar kvantitatīviem skolas darbības rezultatīvajiem rādītājiem un detalizētu mūsu izglītojamo ārpus formālās izglītības sasniegumu pārskatu. Iepriekšējā plānošanas periodā un izdarītie secinājumi ir būtisks priekšnosacījums jaunās attīstības stratēģijas izstrādē 2016.-2020.gadam.

Iestādes pašvērtējuma ziņojums ir iesniegts izskatīšanai Izglītības kvalitātes valsts dienestā un tajā sniegtā informācija kalpo kā pamats skolas izglītības programmu akreditācijai.

Visi interesenti ir aicināti iepazīties ar pašvērtējuma ziņojumu Siguldas Valsts ģimnāzijas mājaslapā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.