Ģimnāzijas skolēnu panākumi 12.klašu Valsts vēstures olimpiādē

23. februārī Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē notika 22.vēstures valsts olimpiāde 12.klašu skolēniem. Novadu un pilsētu posma olimpiādē 12.klašu skolēniem kopumā piedalījās 483 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 54 Latvijas skolēni. Šo 54 skolēnu skaitā bija arī septiņi Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni: Elīza Ilze Malceniece, Estere Kozlinska, Krista Līga Garā, Pauls Ķekurs, Valts Krūmiņš (visus skolēnus olimpiādei gatavoja vēstures skolotāja Inese Berga), Santa Kušķe un Daiga Ozoliņa (olimpiādei gatavoja vēstures skolotāja Inta Romanovska).

Olimpiādes tēma bija plaša un komplicēta –  „Reliģija un politika Latvijā 16.-20. gs.’’ Tāpēc ir liels gandarījums un prieks, ka divas ģimnāzijas skolnieces ieguva godalgotās vietas –

  • 2.vieta – Elīza Ilze Malceniece,
  • 3.vieta – Estere Kozlinska.
IMG_1325
No kreisās – Elīza Ilze Malceniece, Estere Kozlinska.

Elīzu Ilzi un Esteri skolotāja I.Berga raksturo kā ļoti motivētas, nopietnas skolnieces, kuras prot plānot savu laiku un iedziļināties visās mācību procesa niansēs.

Sirsnīgi apsveicam visus olimpiādes dalībniekus un vēlam viņiem veiksmi eksāmenos!

Informāciju sagatavoja
Anita Ūdre,
Siguldas VĢ Sabiedrisko zinātņu MC vadītāja

11 thoughts on “Ģimnāzijas skolēnu panākumi 12.klašu Valsts vēstures olimpiādē

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.