Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni varēs padziļināti apgūt svešvalodas un informācijas tehnoloģijas

Šajā mācību gadā Siguldas Valsts ģimnāzija piedzīvojusi vairākas ievērojamas pārmaiņas – skolai ir jauns direktors, ir nodibināta iestādes padome, tiek plānota izglītības iestādes akreditācija, norit skolas attīstības stratēģijas izstrāde līdz 2020.gadam, tiek atbalstītas jauniešu iniciatīvas un arī skolas telpās vērojamas pozitīvas pārmaiņas.

Kontekstā ar gaidāmajām pārmaiņām valsts un novada izglītības politikā Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors plāno vērienīgus uzlabojumus, lai novada skolēniem piedāvātu kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītības vidi. „Turpmākajos gados strādāsim, lai jauniešiem piedāvātu iespēju saņemt mūsdienīgu izglītību, stiprinātu starppriekšmetu mācību vadību un attīstītu sadarbības prasmes. Pakāpeniski pārskatām īstenoto izglītības programmu saturu, lai mūsu skolēniem nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu. Siguldas Valsts ģimnāzijai ir potenciāls kļūt ne vien par Siguldas novada akadēmisko centru, bet arī par vidi, kas attīsta jauniešu mākslas, kultūras un sporta prasmes, jauniešu radošumu, izmantojot dažādas izglītības nozares inovācijas,” skolas attīstības plānus atklāj Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors Rūdolfs Kalvāns.

Būtiskākās izmaiņas plānotas 7.klašu mācību plānā. Sākot ar 2016./2017.mācību gadu, vienā no 7.klasēm skolēniem būs iespēja padziļināti apgūt angļu valodu, integrējot to dabaszinātņu mācību priekšmetos. Sākotnēji angļu valoda tiks integrēta bioloģijas stundās, bet turpmākajos mācību gados arī fizikā un ķīmijā būs stundas, kurās skolēni apgūs mācību priekšmetu bilingvāli. Jaunās iniciatīvas pamatā ir CLIL (Content and Language Integrated Learning) mācību metodika, un tās būtība ir pilnveidot angļu valodas apguvi, lai skolēniem palielinātos svešvalodas izmantošanas īpatsvars un daudzveidība. Bioloģiju latviski un angliski skolēniem mācīs skolotāja Līga Sausiņa, kura savulaik guvusi pieredzi, mācot bioloģiju starptautiskā bakalaurāta programmā Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā. Izmaiņas plānotas arī svešvalodu mācību procesa organizācijā, svešvalodu stundās dalot klases grupās.

Sākot ar jauno mācību gadu, ģimnāzijas 7.klasei ar matemātikas ievirzes programmu būs iespēja padziļināti apgūt arī informācijas tehnoloģijas. Ģimnāzija stiprinās datorikas un algoritmiskās domāšanas prasmes, papildinot mācību priekšmetu apguvi ar datorikas elementiem. Skola plāno attīstīt sadarbību ar Jaunrades centru, kā arī veidot jaunas interešu izglītības iespējas atbilstoši jauniešu interesēm, akcentējot tehniskos virzienus.

Tāpat Siguldas Valsts ģimnāzija stiprinās kapacitāti starptautisko mobilitātes un stratēģiskās partnerības projektu īstenošanā, nodrošinot iespēju pedagogiem un skolēniem iegūt vērtīgu starptautisko pieredzi, piedaloties dažādos starptautiskos projektos.

No jaunā mācību gada skolā plānotas arī citas jaunas aktivitātes – pieaugušo izglītības iespējas un aktīva sadarbība ar skolas absolventu kopienu.

Siguldas Valsts ģimnāzija šobrīd pilnveido skolēnu uzņemšanas kārtību 7. un 10.klasēs. Informācija par skolēnu uzņemšanu no aprīļa būs pieejama skolas un pašvaldības interneta vietnēs, kā arī skolas organizētajās informatīvajās sanāksmēs.

Siguldas Valsts ģimnāzija jau šobrīd ir viena no valstī atzītākajām izglītības iestādēm, kas nodrošina akadēmisku izcilību, par ko liecina centralizēto eksāmenu un mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātu rādītāji.

43 thoughts on “Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni varēs padziļināti apgūt svešvalodas un informācijas tehnoloģijas

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.