7.klases izglītojamie apgūst bioloģiju angļu valodā

No šī mācību gada Siguldas Valsts ģimnāzijas 7.a klases izglītojamie, kuri izvēlējušies angļu valodas novirzienu, apgūst bioloģijas mācību priekšmetu angļu valodā. Bilingvālās apmācības mērķis – pilnveidot angļu valodas apgūšanas procesu, paplašinot angļu valodas lietošanu citos mācību priekšmetos. Nākamajā mācību gadā 8.klasei plānots apgūt fiziku, bet vēl pēc gada – ķīmiju angļu valodā.

img_0636

Izglītojamie veic mācību saturam atbilstošus uzdevumus angļu valodā, veicot divas prāta darbības – satura izpratni – pārtulkošanu, un dotās informācijas apstrādi atbilstoši uzdevuma nosacījumiem. Daļa no jēdzieniem, kas tiek lietoti vairākkārt, pakāpeniski papildina vārdu krājumu.

img_0634

Lai iegūtu atgriezenisko saiti, bioloģijas skolotāja Līga Sausiņa veikusi izglītojamo aptauju par mēneša laikā sasniegtajiem rezultātiem un izglītojamo viedokli par bilingvālo mācību procesu. Visi 27 izglītojamie atzīmē, ka viņiem patīk bioloģijas mācību stundas angļu valodā. Vairums aptaujāto uzsver, ka tas veicina gan bioloģijas mācību vielas gan angļu valodas zināšanu apguvi. Izglītojamie atzīst, ka viņiem nav laika un vēlēšanās stundas laikā nodarboties ar blakus lietām. Līdz ar to tiek secināts, ka bilingvālais apmācības veids motivē skolēnus, tas piemērojams 7.-9.klašu posmam un šādā veidā jāturpina attīstīt bioloģijas mācību satura integrēšanu angļu valodā un otrādi.

img_0627

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.