Izglītojamie iesaistās brīvprātīgajā darbā “Tezē” organizācijā

skola-3No 2016.gada 28.decembra līdz 2017.gada 1.janvārim notiks 39. Eiropas jauniešu tikšanās -Tezē Rīga 2016. Šobrīd Tezē Kopienā ir vairāk kā simts brāļu, kas nāk no trīsdesmit dažādām nācijām. Tur ir gan katoļi, gan arī protestanti. Kopiena savā būtībā ir “kopienas alegorija”, kas vēlas, lai tās dzīve būtu zīme iespējamam mieram starp sašķeltajiem kristiešiem un tautām. Brāļi pelna iztiku tikai un vienīgi ar savu darbu. Viņi nepieņem ziedojumus, ne arī privātos mantojumus; kopiena sevi ziedo visnabadzīgākajiem.

29.novembrī brīvprātīgās jaunietes no ‘”Tezē”, tiekoties ar Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēniem no 9.a, 10.b un 11.b klasēm, aicināja būt pasākumā par brīvprātīgo palīgiem, atbalstīt organizatoru grupas vai strādāt darba grupās.

Sigulda ir atsaukusies aicinājumam uzņemt jauniešus un nodrošināt naktsmītnes. Arī mūsu skolēni iesaistījušies pasākuma organizatoriskajos darbos.

Novēlam, lai pasākuma dalībniekiem viss izdodas!