Latviešu valodas skolotāja Inta Janule izglīto Siguldas novada pedagogus

Šī gada 28. novembrī notika Siguldas novada skolu latviešu valodas un literatūras skolotāju seminārs, kuru vadīja Siguldas Valsts ģimnāzijas latviešu valodas skolotāja Inta Janule. Semināra tēma bija “Teksta valodas analīze – problēmas un metodiski ieteikumi skolotājam, gatavojot skolēnus centralizētā eksāmena 2. daļai”. Inta Janule, balstoties uz ilggadējo pieredzi CE darbu vērtēšanā, seminārā runāja par iepriekšējā mācību gada CE darba veiksmēm un neveiksmēm, īpaši akcentējot problēmgadījumus un sniedzot savus ieteikumus, kā skolotājam strādāt, ko un, galvenais, kā skolēniem mācīt ikdienas stundās, kādus materiālus izmantot, lai eksāmenā sasniegtu labus rezultātus.

Tā kā I. Janule šī gada vasarā ir veikusi apjomīgu metodisko darbu par šo tēmu, kurā iekļauta ne tikai situācijas un problēmgadījumu analīze, bet  visvērtīgākais – izstrādāts mācību un pārbaudes darbu komplekts, kas lietojams kā elektroniskā vidē, tā tradicionāli darbam klasē, tad seminārā lektore ne vien stāstīja, kam pievēršama uzmanība darbā ar šiem materiāliem, bet arī labprāt dalījās ar tiem. Nodarbības nobeigums notika kā improvizēta mācību stunda – meistarklase, kurā klātesošie vienlaikus veica gan skolēniem paredzētos uzdevumus teksta valodas analīzē, gan no pedagoga viedokļa diskutēja par to, kā precīzāk, pareizāk novērtēt skolēnu veikto.

Informāciju sagatavoja:

 Latviešu valodas un literatūras Metodiskā centra vadītāja Ilze Zīriņa-Eglīte