Radošā diena Siguldas Valsts ģimnāzijā

dsc_4032Otrdien, 22.novembrī, Siguldas Valsts ģimnāzijā norisinājās Radošā diena, kuras ietvaros katrai klasei tika organizēta īpaša mācību stunda ar oriģinālu saturu un iespējām radoši izpausties praktiskā darbībā.

7.a klases darba tēma bija “Dabas muzejs”. Skolēni jau iepriekš izlozēja noteiktu tēmu, kāds modelis būs jāveido radošo olimpiāžu dienā. Modeļu izgatavošanai bija noteikumi – modelim ir jābūt telpiskam vai pustelpiskam, bioloģiski pareizam un tik lielam, lai to var ērti izmantot uzskatei bioloģijas stundā. Darba noslēgumā skolēni sagatavoja aprakstu par saviem modeļiem latviešu un angļu valodā tādā apjomā, kāds būtu atbilstošs pie muzeja eksponātiem pievienotajai informācijai. Diena beidzās ar “ekskursijām” pašu izveidotajā muzejā, un katram grupas dalībniekiem bija īsi jāpastāsta par grupas objektu latviski un angliski.

7.b un c klases nodarbojās ar fotoorientēšanos, izmantojot matemātikas elementus, savukārt 8.klašu skolēni pēc mākslas filmas “Melānijas hronika” noskatīšanās strādāja grupās, no dabas materiāliem veidojot ainas, kas atspoguļoja filmā redzēto un sajusto.

dsc_40409.a klases skolēni mākslas nodarbības ietvaros izgatavoja Ziemassvētku rotājumus skolas logiem,  bet 9.b klases skolēni apguva prasmes lietot ģeometrijas zināšanas praktiskās situācijās, kā arī veica matemātisko modeļu pētījumus ar datora palīdzību, mācoties sameklēt nepieciešamo informāciju.

9.c klases skolēni  apmeklēja  profesora J. Prīmaņa Anatomijas muzeju Rīgā. Skolēniem tika sniegts ieskats normālajā un topogrāfiskajā anatomijā un viņi varēja iepazīties ar patoloģiskās anatomijas preparātiem. Dienas turpinājumā skolēni  iepazinās ar Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ekspozīciju “Latvijas māksla. 19.-20. gadsimts”, kas aptver Latvijas mākslas vēstures kopainu visa 19. un 20. gadsimta garumā, apskatot latviešu nacionālās glezniecības skolas pamatlicēju – Vilhelma Purvīša, Jaņa Rozentāla, Johana Valtera izcilākos meistardarbus.

img_0686

10.a klase izspēlēja 2 tiesas spēles – vienu par mašīnas zādzību, otru par nepiedienīgu un necienīgu uzvešanos klubā. Šo nodarbību mērķis bija apgūt juridiskos terminus angļu valodā, ikdienas runu un pārspriest situācijas, kādas ir aktuālas mūsdienu sabiedrībā.

10.b klase strādāja pie projekta “Literatūras un mākslas kalendāra 2017. gadam izveide”. Tā kā mērķis bija izveidot mākslas un literatūras kalendāru, tad grupu uzdevums bija vispirms atrast kādu ar noteikto mēnesi saistītu mākslas darbu – gleznas reprodukciju, fotogrāfiju, jebkāda cita mākslas darba reprodukciju, kura saturā būtu kompilētas ne tikai asociācijas ar noteikto mēnesi dabā un notikumiem tajā, bet arī kaut kādā veidā ar mums, siguldiešiem, arī ar Siguldas Valsts ģimnāziju. Ja skolēni vēlējās, varēja veidot arī paši savus jaunrades darbus. Nākamais solis kalendāra izveidē bija  – atrast un ievietot  lapas vizuālajā daļā literāra darba fragmentu, kurš palīdzētu atklāt un papildināt tās saturu. Noslēgumā kalendāra mēneša lapu matricā bija jāievieto īpašie datumi, kas zīmīgi  ne tikai valstī, bet arī mums, Siguldas Valsts ģimnāzijai.

10. c klases skolēni veica uzdevumus ģeogrāfijā un angļu valodā. Grupās skolēni iepazinās ar dabas zonām – tundru, savannu, džungļiem, tuksnesi, noskatoties video , filmu fragmentus, noklausoties dziesmu un lasot tekstu no grāmatas. Tulkoja ģeogrāfiskos terminus no angļu valodas,  rakstīja dzejoļus par katru zonu un noslēgumā veidoja televīzijas pārraidi par konkrēto dabas zonu, raidījumā  obligāti bija jāizmanto arī angļu valoda.

10.d klase pedagoga Jāņa Bukina vadībā ģenerēja biznesa idejas. Šīs nodarbības mērķis bija sniegt jauniešiem pārliecību, ka viņi var! Dienas pirmajā daļā skolēni klausījās pieredzes stāstus par skolēnu uzņēmumu veidošanu un biznesa ideju attīstību, pēcāk viņiem pašiem grupās tika dots uzdevums izstrādāt savu ideju un prezentēt uzņēmēju pārstāvjiem. Pasākums notika sadarbībā ar Siguldas novada uzņēmējiem, Banku Augstskolu un Rīgas Valsts 3.ģimnāziju.

dsc_407911.a klase organizēja radošo darbnīcu Pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” bērniem, 11.b klase literatūras un kino tēmas ietvaros pēc Viestura Kairiša filmas “Melānijas hronika” noskatīšanās un informatīvas iepazīšanās ar M. Vanagu un viņas darbu “Veļupes krastā”, rakstīja vēstuli pēc izvēles – filmas varoņiem, režisoram, operatoram vai kādam citam ar to saistītam cilvēkam.

11.c klases skolēni veica radošo darbu literatūrā – strādāja ar Aspazijas lugu “Zaudētas tiesības”. Skolēniem bija iespēja pašiem izvēlēties uzdevumu atbilstoši viņu dominējošajām spējām un interesēm, par pamatu izmantojot daudzpusīgā intelekta teoriju. Daļa skolēnu iejutās lugas varoņu lomās, iestudēja un filmēja lugas fragmentu vai arī ieskaņoja to kā raidlugu, vairāki – vizuāli atainoja kādu lugas ainu vai zīmēja iestudējuma afišu, daži pievērsās rakstīšanai – izveidoja iedomātu interviju ar lugas autori, bet atsevišķi skolēni, izmantojot savas matemātiskās prasmes, pievērsās rēķināšanai – saskaitīja katra lugas tēla replikās iekļauto vārdu skaitu un nonāca pie pārsteidzošiem secinājumiem, kurus atspoguļoja prezentācijā.

12.a, b un c klašu skolēni grupās izstrādāja Siguldas Valsts ģimnāzijas Žetonu vakara koncepciju, ko vēlāk kopīgi prezentēja un pārrunāja, savukārt 12.d klase devās ekskursijā uz Rīgas Stradiņa universitāti bioloģijas un ķīmijas stundas ietvaros, kur Medicīnas tehnoloģiju centrā bija iespēja darboties ar simulācijām – ievadīt katetru, kobru, ņemt asinis no vēnas un operēt aklās zarnas piedēkli, bija iespēja vērot un asistēt 2.kursa žurnālistikas studentiem, filmējot komentārus aktualitātēm.

dsc_4043Skolēni un pedagogi atzīst, ka šī vienmēr ir ļoti interesanta diena, kuras ietvaros tiek attīstīts radošums, prezentācijas un sadarbības prasmes.

Plašāku fotogaleriju skatīt šeit