R.Kalvāns par Siguldas Valsts ģimnāziju un vadītāja lomu

Pamanāms, aktīvs, pašpārliecināts, ar savu kritisku viedokli par notiekošo izglītības sistēmā, īsts jaunās paaudzes, jaunā laikmeta vadītājs – tāds ir Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors Rūdolfs Kalvāns. Viņš ir arī zinātņu doktors, pētnieks un pasniedzējs augstskolā.

Tā par Siguldas Valsts ģimnāzijas direktoru Rūdolfu Kalvānu raksta žurnālā izglītības profesionāļiem “Skolas vārds”.

Galvenās tēzes no direktora sniegtās intervijas:

  • Skola ir tāda paša valsts pārvaldes līmeņa iestāde, ne kategoriju zemāka vai sliktāka kā, piemēram, Valsts kanceleja vai kāda cita administratīva iestāde, tāpēc arī administratīvajam procesam skolā jābūt tikpat augstā līmenī.
  • SVĢ pastāv izcila prakse, kas ir kopta gadiem ilgi. Ar to es domāju skolas mikrovidi, atpazīstamību, vietu un nozīmi Siguldas pilsētas kopienā. Taču ir lietas, kas tiek pastiprināti attīstītas tieši tagad un dod skolai jaunu spēku.
  • Valsts ģimnāzijai novada, reģiona kontekstā ir šī ekselences, inteliģences centra loma. Ir jābūt pietiekami plašām sadarbības iespējām ar augstskolām, pieaugušo izglītības centriem, nevalstiskajām organizācijām, lai piedāvātu jauniešiem un pieaugušajiem savstarpēji vairāk tikties, sadarboties, mācīties vienam no otra.
  • Sigulda ir viens no labas prakses piemēriem, kā stabila pašvaldība spēj vienotā ekosistēmā uzturēt visas savas padotības iestādes un aģentūras – tā, lai tās strādātu kopā, nevis katra atsevišķi.
  • Tieši iestādes vadītājam ir jāstrādā ar iestādes zīmolu, tēlu, un šeit mēs daudz varam mācīties no biznesa. Jo arī skola ir iestāde, kas piedāvā, sniedz pakalpojumus tā, lai apmierinātas būtu visas puses – dome, vecāki, skolēni.
  • Esmu spējis pielāgot iestādes darbību, veicot visus juridiskos priekšnosacījumus, lai jauno darba samaksas modeli veiksmīgi integrētu dzīvē. Jaunais regulējums ir pietiekami liberāls un dod vairāk rīcības brīvības.
  • Dialogam jābūt konstruktīvam, juridiski korektam, mazāk emocionālam un personīgam. Mums ir jāspēj sistēmiski paskatīties uz lietām, ne tikai teikt: „Mana skola…” Ja mēs gribam kaut ko izmainīt, tad jāatceras, ka būs ietekme uz citām nozarēm un izglītība ir ļoti saistīta ar citām nozarēm.
  • Skola ir organizācija, kas pati mācās, bet direktoram jābūt tās stratēģiskajam, zīmola un mārketinga vadītājam.

Intervijas pilno versiju lasiet šeit